Open Access

Moderne informatie- en communicatietechnologieën hebben het uitwisselen van kennis eenvoudiger gemaakt dan vroeger. Maar geldt dat ook voor wetenschappelijke kennis? Hoe worden publicaties en data beschikbaar gesteld en voor wie zijn zij toegankelijk? En hoe kunnen we de duurzame toegang tot publicaties en data (op papier én digitaal) waarborgen? 

Moderne informatie- en communicatietechnologieën hebben het uitwisselen van kennis eenvoudiger gemaakt dan vroeger; steeds meer publicaties en data worden wereldwijd gedeeld.

Hoe meer publicaties en data wereldwijd gedeeld worden, hoe groter de opbrengst van investeringen in onderzoek. Financieringsorganisaties stellen steeds vaker open access-publicatie verplicht. Ook universiteiten vragen onderzoekers om hun publicaties voor alle geïnteresseerden kosteloos aan te bieden. Het wetenschappelijke publiceren is daarmee in een stroomversnelling gekomen.

Uitkomsten

De Nationale UNESCO Commissie heeft meegeschreven aan de Open Access strategie die op de Algemene Conferentie in 2011 is aangenomen. Daarnaast neemt de Commissie actief deel aan conferenties over het onderwerp, of stelt experts in de gelegenheid daaraan deel te nemen.

Nieuws

Eind februari vond op het hoofdkantoor van UNESCO in Parijs de ‘WSIS+10 review meeting’ plaats. Een vervolgbijeenkomst op de grote VN-top over de informatiemaatschappij die in 2005 werd georganiseerd.

25
feb

Bij UNESCO in Parijs vindt de driedaagse ‘WSIS+10 review meeting’ plaats, tien jaar na de VN-topconferentie over communicatie en informatie. Hoe staat het op dit moment met de vrijheid van meningsuiting, privacy, afstandonderwijs of culturele en talige diversiteit op internet?

Sinds de ondertekening van de Berlijndeclaratie in oktober 2003 zijn de jaarlijkse Berlijnconferenties belangrijke mijlpalen waarop academici, bibliothecarissen, uitgevers en andere betrokkenen de ontwikkelingen rond Open Access in kaart brengen. In november 2012 vond de tiende Berlijnconferentie plaats, voor het eerst in Afrika, en voor het eerst met medewerking van UNESCO.

Ter gelegenheid van de zesde Open Access week vond een symposium plaats over Open Access en het mondiale zuiden in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Op 20 januari organiseerde de Nationale UNESCO Commissie de expert meeting 'A Global Perspective on Open Access' in Amsterdam.

  •  

Video

Twitter #openaccess