Memory of the World

Van oorlog tot ongedierte: documentair erfgoed staat aan allerlei bedreigingen bloot. Van brieven tot films en van kleitabletten tot harddisks – papier vergaat, computers crashen. Documentair erfgoed is onmisbaar om het verleden, maar ook het heden te begrijpen. Het ‘Memory of the World’-programma stimuleert daarom het behoud en de toegankelijkheid van documentair erfgoed en wil dat iedereen op de wereld zich bewust is van de waarde die deze documenten hebben.

De dagboeken van Anne Frank, de oudste bewaard gebleven Koran, de originele filmnegatieven van The Wizard of Oz, de rechtbankverslagen van het Mandelaproces uit 1963 en de tekeningen van Sakubei Yamamoto over Japanse mijnbouw. Deze documenten hebben één ding met elkaar gemeen: ze staan op het Unesco Memory of the World Register. Deze lijst bevat documentair erfgoed dat van uitzonderlijke betekenis is voor de wereld. 

Nieuws

Het Nederlandse Memory of the World Comité organiseert dit jaar een project waarbij Wikipedian in Residence Sandra Fauconnier drie erfgoedinstellingen bezoekt om de medewerkers wegwijs te maken in de wereld van Wiki.In de maand juli is Fauconnier te gast in het Zeeuws Archief in Middelburg. Beleidscoördinator Vincent Wintermans bezocht een van de sessies.

Van mei tot juli 2017 zal bij diverse bibliotheken, archieven en musea die Memory of the World-collecties hebben, een Wikipedian in Residence werkzaam zijn die de instellingen helpt bij het toegankelijk maken van deze collecties op Wikipedia.

Eind januari zijn voor het eerst alle Nederlandse archieven, bibliotheken en bewaarinstellingen bijeengekomen die documenten in hun collectie hebben met de UNESCO-status ‘Memory of the World’.

Hoe selecteer je uit vaak omvangrijke collecties digitaal beheerde materialen dé objecten die het verdienen voor de lange termijn bewaard te worden? UNESCO heeft hiervoor richtlijnen opgesteld, die nu beschikbaar zijn in het Nederlands.

In het huidige Guyana lagen vroeger diverse Nederlandse koloniën. Het Nationaal Archief in Den Haag restaureert en digitaliseert op dit moment 25 meter aan archiefstukken van het Nationaal Archief van Guyana. De stukken maken deel uit van een collectie die sinds 2011 op het Memory of the World Register staat van UNESCO.

Op de jaarlijkse conferentie van bibliothekenorganisatie IFLA kwam de vraag naar voren hoe instellingen beter kunnen samenwerken bij de digitalisering van collecties die ze bewaren, maar die in andere landen zijn ontstaan. Nationale bibliotheken van landen met een koloniaal verleden bevatten vaak zulke collecties.

Partner organisaties

OCLC
Nationaal Archief
Koninklijke Bibliotheek
Huygens ING
DEN - Kenniscentrum Digitaal Erfgoed
Beeld en Geluid