UNESCO Nederland

Commissieleden

De Nationale UNESCO Commissie telt maximaal elf leden. Zij zetten vrijwillig hun deskundigheid in op één of meer van de vier werkterreinen van UNESCO: onderwijs, wetenschappen, cultuur, en communicatie. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemt de leden. Naast de gewone Commissieleden zijn er diverse adviserende leden.

Andrée van Es

Voorzitter

Voormalig wethouder Amsterdam, Directeur-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Oud-Tweede-Kamerlid. Adviseerde onder meer over de toekomst van het leraarschap, was lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en van de Raad van Toezicht van het Van Goghmuseum.

Marielies Schelhaas

Algemeen Secretaris

Hoofd van het bureau

Volg Marielies op Twitter.

Jan van den Akker

Jan van den Akker

Commissielid

Voormalig directeur van het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO), hoogleraar Onderwijskunde aan de Universiteit Twente; is als adviseur betrokken bij tal van internationale onderwijsprojecten in Zuid-Oost-Azië, sub-Sahara Afrika en de Caraïben.

Rietje van Dam-Mieras

Rietje van Dam-Mieras

Commissielid

Hoogleraar Duurzame Ontwikkeling en Onderwijsinnovatie Universiteit Leiden,  UNESCO-leerstoelhouder ‘Kennistransfer voor duurzame ontwikkeling met behulp van ICT’, lid Raad van Toezicht Topconsortium voor Kennis- en Innovatie Biobased Economy; was eerder vice-rector magnificus van de Universiteit Leiden.

Dirk van Delft

Dirk van Delft

Commissielid

Directeur Museum Boerhaave, bijzonder hoogleraar Materieel Erfgoed van de Natuurwetenschappen Universiteit Leiden en universitair hoofddocent wetenschapsgeschiedenis bij de Sterrewacht; was jarenlang chef wetenschap bij NRC Handelsblad en won in 2005 de NWO Eurekaprijs voor wetenschapscommunicatie.

Yvonne Donders

Commissielid

Hoogleraar Internationale Mensenrechten en Culturele Diversiteit, Universiteit van Amsterdam; directeur Amsterdam Center for International Law en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN); werkte eerder bij het UNESCO Secretariaat in Parijs als specialist economische, sociale en culturele mensenrechten.

Corinne Hofman

Commissielid

Hoogleraar Archeologie van het Caribisch gebied aan de Universiteit Leiden; tevens decaan van de faculteit Archeologie. Doet bio-archeologisch, etnohistorisch en etnografisch onderzoek in het Caribische gebied met een focus op de Nederlandse gebiedsdelen (Saba, St. Eustatius, Curaçao). Haar projecten beogen bij te dragen aan de historische bewustwording en waardering van cultureel erfgoed in dit diverse gebied.

Charlotte Huygens

Commissielid

Gespecialiseerd in Arabische kunstgeschiedenis. Ervaren in het veld van culturele noodhulp wereldwijd. Maakt tentoonstellingen en publiceert over de islamitische wereld, variërend van cultureel erfgoed en klassieke kunst tot hedendaagse kunst en design. Lid van de Raad van Toezicht van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en het Koninklijk Conservatorium.

Fouad Laroui

Commissielid

Schrijver van romans, korte verhalen, poëzie en essays. Daarnaast universitair docent 'Epistemologie' en 'Franse letterkunde' aan de Universiteit van Amsterdam.

Eerder doceerde hij Arabische cultuur aan dezelfde universiteit en milieukunde aan de Vrije Universiteit.

John Marks

John Marks

Vicevoorzitter

Actief in tal van internationale wetenschappelijke commissies, programma- en beleidsraden;  voorzitter taakgroep Toekomstverkenningen van de International Council for Science (ICSU); was eerder directeur European Science Foundation en directeur Aard- en Levenswetenschappen NWO.

Katrien Termeer

Commissielid

Voorzitter van de leerstoelgroep Bestuurskunde aan de Universiteit Wageningen. Doet onderzoek gericht op de governance van complexe vraagstukken op het terrein van water, klimaatadaptatie, landbouw en voedselvraagstukken. Is lid van diverse adviesraden en werkte eerder onder meer bij het ministerie van LNV en aan de universiteiten van Delft en Rotterdam.

Erik-Jan Zürcher

Erik-Jan Zürcher

Commissielid

Hoogleraar Turkse talen en culturen, internationaal specialist op het gebied van het moderne Turkije, lid KNAW en tot eind 2012 als directeur van het documentatie- en onderzoeks- Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG-KNAW) nauw betrokken bij projecten rond behoud, beheer en digitalisering van het erfgoed van sociale bewegingen wereldwijd.

Karin Dekker

Adviserend lid

Hoofd Mondiale Zaken, Directie Internationaal Beleid. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Mary Kachavos

Adviserend lid

Jongerenvertegenwoordiger UNESCO. Gekozen afgevaardigde namens de NJR.

Volg Mary op Twitter.

Murielle van der Meer

Adviserend lid

Jongerenvertegenwoordiger UNESCO. Gekozen afgevaardigde namens de NJR.

Lionel Veer

Adviserend lid

Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden bij UNESCO.