Babad Diponegoro - autobiografische kroniek van prins Diponegoro

De Javaanse prins Diponegoro (1785-1855) speelde een hoofdrol in de Javaoorlog die Nederland van 1825 tot 1830 voerde in Indonesië. Zijn opstand is te beschouwen als een voorloper van de nationalistische beweging van de 20ste eeuw en werd gevoed door zowel religeuze (Pan-islamitische) als nationalistische motieven. Na de opstand werd hij verbannen naar Sulawesi waar hij de Babad Diponegoro schreef, waarschijnlijk de eerste autobiografie van de Javaanse literatuur. De Javaanse tekst wordt bewaard in de Indonesische Nationale Bibliotheek in een manuscript van 1151 pagina’s.

Ook de officiële Nederlandse vertaling, die berust in de collectie van het KITLV in Leiden, is onderdeel van de voordracht die door de Indonesische en Nederlandse organisaties samen werd gedaan. De opdracht voor die vertaling werd in 1857 gegeven door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, waar men begreep dat de tekst van cruciaal belang was voor het begrijpen van de Javaanse onderdanen.

Inschrijving op het Memory of the World Register vond plaats in 2013.

Lees de bedankbrief aan het KITLV van het Indonesisch Memory of the World Comité.

De Babad Diponegoro

 

Eerste blad van de Nederlandse vertaling van de Babad Diponegoro.

Van oorlog tot ongedierte: documentair erfgoed staat aan allerlei bedreigingen bloot. Van brieven tot films en van kleitabletten tot harddisks – papier vergaat, computers crashen. Documentair erfgoed is onmisbaar om het verleden, maar ook het heden te begrijpen. Het ‘Memory of the World’-programma stimuleert daarom het behoud en de toegankelijkheid van documentair erfgoed en wil dat iedereen op de wereld zich bewust is van de waarde die deze documenten hebben.

Meer berichten