Zomernummer van ‘A World of Science’ verschenen

Het zomernummer van UNESCO's magazine A World of Science is recent verschenen. In het blad vindt u onder meer een geologie-special over het geheugen van de aarde, een interview met de hoofdingenieur van Airbus over jonge ingenieurs en hun ideeën voor verduurzaming van de luchtvaart en een artikel over de perspectieven die 3D-printtechnologie biedt.

 

Ieder kwartaal brengt UNESCO het geïllustreerde magazine A World of Science uit. Elk nummer bevat artikelen over de ontwikkelingen in de verschillende natuurwetenschappen. Veel aandacht is er voor watervraagstukken, vanwege de wereldwijde urgentie en complexiteit van deze problematiek.
 
UNESCO stelt zich ten doel om de nieuwste inzichten uit de wetenschappen onderdeel te laten worden van de afwegingen en keuzes die beleidsmakers en beslissers moeten maken.

Algemene informatie over het blad vindt u in de sectie natuurwetenschappen op de internationale website van UNESCO.

Om mondiale problemen aan te pakken is wetenschappelijke samenwerking van groot belang. Unesco stimuleert een gezamenlijke aanpak van onderwerpen als klimaatverandering, ethiek, armoede en natuurrampen. Als enige organisatie binnen de VN met een mandaat voor wetenschap stimuleert zij wetenschappelijke samenwerking over de grenzen van disciplines en landen heen.

Meer berichten