Zeeuws Archief maakt digitale reconstructie van 18e-eeuwse slavenreis

Het Zeeuws Archief in Middelburg heeft een digitale reconstructie gemaakt van een slavenreis van een Nederlands schip uit de 18e eeuw. Het schip, de Eenigheid, was eigendom van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) en vervoerde slaven van Afrika naar het Caribische gebied.

De reconstructie van de reis, die plaatsvond van 1761 – 1763, geeft een uniek beeld van de trans-Atlantische slavenhandel in die periode. De archieven van de MCC staan sinds 2011 ingeschreven in het Memory of the World Register van UNESCO.

Aan de hand van onder meer de scheepslogboeken is een tweetalig ‘blog’ (Nederlands / Engels) gemaakt waarin de reis bijna van dag tot dag is te volgen. Een groot aantal vrijwilligers heeft geholpen de oude handschriften te transcriberen. Ook zijn dwarsdoorsnedes en tekeningen van het schip te zien die duidelijk maken hoe de slaven gehuisvest waren, en ze geven een indruk geven van de omstandigheden aan boord. De reconstructie van het schip, het logboek van de opperstuurman en het handelsboek spelen een rol in de animatie over de blog.

De blog is gemaakt om aandacht te geven aan de rol die Nederland speelde in de internationale slavenhandel, maar verwijst ook naar het digitaal toegankelijk maken van de complete archieven van de MCC. Deze beslaan ongeveer 100 meter en zullen in 2015 online beschikbaar zijn. Het Zeeuws Archief verwacht dat daarvoor meer dan 300.000 scans nodig zijn.

Alle scans komen terecht in de online archiefinventaris van het MCC-archief. Tussen de scans die inmiddels online staan bevinden zich interessante stukken zoals de notulen van de vergaderingen van de MCC-directeuren en ingekomen brieven van correspondenten uit Europa, Afrika, en het Caraïbisch gebied.

In 2014 is het 200 jaar geleden dat de slavenhandel in Nederland werd afgeschaft. Op 14 juni vindt de nationale herdenking plaats in Middelburg.

 

  • De blog is mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, het VSBfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds.
  • De digitalisering van de MCC-archieven is mede mogelijk gemaakt door Metamorfoze, het nationaal programma voor behoud van papieren erfgoed, een samenwerkingsverband van het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek.

Van oorlog tot ongedierte: documentair erfgoed staat aan allerlei bedreigingen bloot. Van brieven tot films en van kleitabletten tot harddisks – papier vergaat, computers crashen. Documentair erfgoed is onmisbaar om het verleden, maar ook het heden te begrijpen. Het ‘Memory of the World’-programma stimuleert daarom het behoud en de toegankelijkheid van documentair erfgoed en wil dat iedereen op de wereld zich bewust is van de waarde die deze documenten hebben.

Meer berichten