Yvonne Zonderop en Peter-Paul Verbeek treden toe tot Unesco Commissie

Demissionair minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft recent Yvonne Zonderop en Peter-Paul Verbeek benoemd tot lid van de Nederlandse Unesco Commissie voor een termijn van vier jaar. 

Zonderop

Yvonne Zonderop is auteur, moderator en bestuurder met een lange journalistieke staat van dienst, onder meer in de hoofdredactie van de Volkskrant. Zij is vaste medewerker van de Groene Amsterdammer en houdt onder meer toezicht bij de FD Mediagroep en omroep Human. In 2018 verscheen van haar het boek Ongelofelijk over de maatschappelijke waarde van religie. In de Unesco commissie houdt zij zich bezig met het publieke belang van persvrijheid en de bescherming van journalisten. 

Verbeek

Peter-Paul Verbeek is hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek en wetenschappelijk co-directeur van het DesignLab van de Universiteit Twente. Hij is lid van de  World Commission on the Ethics of Science and Technology (COMEST) van Unesco en onder meer bestuurslid van het Rathenau Instituut. Zijn onderzoek richt zich op de relaties tussen mens, technologie en samenleving en op filosofische analyse, ethische reflectie, en praktijken van ontwerp en innovatie.

Iedere lidstaat van Unesco heeft een eigen Unesco Commissie. De Nederlandse Commissie bestaat uit maximaal elf leden die elk deskundig zijn op een werkterrein van de organisatie: Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Communicatie & Informatie. 

Uitkomsten

Wereldwijd zijn er zo'n 200 Unesco Commissies. De Nederlandse Commissie bestaat uit maximaal elf leden. De nadruk van de werkzaamheden ligt bij de coördinatie van het Unesco-Scholennetwerk, erfgoed in gevaar, en duurzame toegang tot informatie. Daarnaast houdt de commissie zich structureel bezig met de Unesco-cultuurconventies, vrouwen in de wetenschap en journalistenveiligheid.

Meer berichten