World Education Forum in Korea

Van 19 tot 22 mei vond in Korea het World Education Forum plaats. Tijdens deze bijeenkomst evalueerde de internationale gemeenschap de Millenniumdoelstellingen. Daarnaast besprak men de Post-2015 agenda, waarin nieuwe doelstellingen worden geformuleerd. UNESCO was een van de organisatoren van het forum.

Commissielid Jan Van den Akker (directeur van het Nationaal Expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO) sprak tijdens het forum over het herpositioneren en verder conceptualiseren van het curriculum.

Dit gebeurde op uitnodiging van het International Bureau of Education (IBE), het UNESCO instituut dat verantwoordelijk is voor curriculumontwikkeling en versterken van mondiale curriculaire capaciteit.

In september 2015 spraken de lidstaten van de VN af om samen te werken in het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG's). Doel vier daarvan luidt "to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all"
UNESCO is de uitvoerder van dit onderwerp, publiceerde het Framework for Action, en publiceert de resultaten in het jaarlijkse Global Education Monitoring Report. 

De Nationale UNESCO Commissie organiseert de jaarlijkse Nederlandse lancering van het Global Education Monitoring Report en volgt de ontwikkelingen rond SDG4 op de voet.  

Meer berichten