Werken aan werelderfgoed; zes uitdagingen in de praktijk

Wat betekent het om werelderfgoed te zijn, waar krijg je in de praktijk mee te maken en wat zijn precies de verplichtingen die je hebt? De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft hierop antwoord in de nieuwe publicatie ‘Werken aan Werelderfgoed’. 

In deze gratis publicatie bieden de schrijvers diverse praktijkvoorbeelden en maatregelen aan die de afgelopen jaren in Nederland ondernomen zijn om het werelderfgoed te beschermen en te ontwikkelen. Het toont onder meer de kansen die de werelderfgoedstatus biedt voor ruimtelijk-economische ontwikkelingen. 

De publicatie is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de zorg voor het Nederlands werelderfgoed. 

Voor meer informatie en een digitale versie van de publicatie zie de website van de Rijksdienst.