Werelderfgoednominatie Koloniën van Weldadigheid ingediend

Op 20 januari hebben vertegenwoordigers van Vlaanderen en Nederland het nominatiedossier voor de Koloniën van Weldadigheid ingediend bij het Werelderfgoedcentrum van UNESCO. De komende periode zal UNESCO onderzoeken of de Koloniën daadwerkelijk Werelderfgoed kunnen worden. In de zomer van 2018 valt de beslissing.

Zeven Koloniën van Weldadigheid

De Koloniën van Weldadigheid zijn zeven landschappen in Nederland en België die gevormd zijn tijdens een utopisch sociaal experiment van armoedebestrijding uit het begin van de 19de eeuw. Het zijn Veenhuizen, Frederiksoord, Wilhelminaoord, Willemsoord, Ommerschans, Wortel en Merksplas.

Aan de koloniën lag de idee ten grondslag dat armen uit de stad een nieuw leven konden opbouwen op het platteland. Door als landbouwer hard te werken zouden deze mensen op termijn in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. In amper zeven jaar tijd, tussen 1818 en 1825, werden de zeven koloniën gesticht onder de vleugels van de toen opgerichte ‘Maatschappij van Weldadigheid’. De kolonisten vormden maar liefst 80 km² woeste grond eigenhandig om tot landbouwgrond met kaarsrechte lanen of dreven en keurige gebouwen. Deze structuur is nog steeds duidelijk zichtbaar in het landschap.

Vijf jaar voorbereiding

In een lijvig nominatiedossier wordt de voordracht uitgebreid gemotiveerd en gedocumenteerd. Maar liefst veertien partners uit Nederland en België hebben de afgelopen vijf jaar intensief naar het moment van indiening toegeleefd. De eventuele toekoenning van de werelderfgoedstatus in 2018 zou op een symbolisch moment plaatsvinden: exact 200 jaar na de oprichting van de eerste Kolonie in Nederland en 25 jaar na de afschaffing van de wet op de landloperij in België. Cees Bijl, voorzitter van Stuurgroep Koloniën van Weldadigheid en gedeputeerde van de provincie Drenthe, wacht in spanning af: “Nu het dossier is ingediend, moeten we wachten op het definitieve besluit van UNESCO. Ondertussen zitten we natuurlijk niet stil. We gaan verder met de promotie van dit unieke culturele landschap en het verhaal van de Koloniën van Weldadigheid.”

Meer informatie 

De zeven Koloniën dragen samen hun gedeeld verleden uit. Meer informatie vindt u op www.kolonienvanweldadigheid.eu. De Koloniën zijn ook te vinden op facebook en via twitter.