Welkom in het Antropoceen!

Antropoceen, Technosfeer, De Grote Versnelling, Zesde Uitstervingsgolf – er wordt veel geschreven over deze concepten, zowel in de pers als in wetenschappelijke tijdschriften. Maar wat betekenen deze termen precies? In de Unesco Courier, het kwartaalblad van Unesco, volop aandacht voor deze ideeën en wat we ermee kunnen.

Antropoceen

Om te beginnen, wat is precies het Antropoceen? Wat zijn de wetenschappelijke, ethische en politieke implicaties van dit fel bediscussieerde concept? De term werd bedacht in de twintigste eeuw om een nieuw geologisch tijdvak te labelen dat we mogelijk zijn binnengegaan, nu grote veranderingen optreden in het ecosysteem van de aarde door menselijke activiteit.

Afgrond

In ongekend rap tempo verdwijnen plant- en diersoorten. De Technosfeer – een term voor de technologische materialen die we gebruiken, of hebben gebruikt en weggegooid – heeft al zo’n 30.000 miljard ton bereikt. En klimaatverandering heeft invloed op ons leven, waaronder op onze veiligheid. De vraagt dient zich aan: staat de planeet op de rand van de afgrond of is er sprake van doemdenken?

Experts

De Courier vroeg een breed spectrum van deskundigen uit de wetenschappen, waaronder geologen,  biologen, en de geesteswetenschappen – politieke wetenschappers, sociologen, economen en historici – om hun opvattingen over deze vraag. De experts hebben het gebruik van jargon proberen te vermijden. Maar voor het geval dat iemand zich verloren voelt, is een lexicon van woorden opgenomen om de lezer door dit nieuwe tijdperk heen te leiden.

UNESCO, de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization is opgericht in 1945. UNESCO gebruikt de werkterreinen onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie om de doelstellingen van de Verenigde Naties te realiseren, namelijk: ontwikkeling van universele waarden en verbetering van de leefomstandigheden van alle mensen ter wereld.

Uitkomsten

Op dit moment zijn 195 landen lid van UNESCO. Daarnaast hebben 9 landen een geassocieerd lidmaatschap.

Meer berichten