Welke vaardigheden moet een leerling in 2032 hebben?

Wat moet een leerling die in 2032 de arbeidsmarkt betreedt allemaal kennen en kunnen? En waarin verschilt dat van de huidige situatie? Wat voor advies zouden de UNESCO-scholen, die allemaal vrede in de hoofden van mensen proberen te bevorderen, daarover kunnen geven?

Op een regenachtige januaridag kwamen de Nederlandse UNESCO-scholen bijeen om over deze vraag te praten. Onder leiding van Jan Berkvens van het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) deelden zij hun visies en filosofeerden over de toekomst. De discussie over 2032 komt voort uit een oproep van staatssecretaris Dekker, die het hele onderwijsveld vroeg om mee te denken. De UNESCO-scholen willen hem daar graag vanuit de UNESCO-visie over adviseren, aan de hand van de ‘vier pijlers van leren’ van Jacques Delors: leren zijn, leren doen, leren weten en leren samenleven.

Vertegenwoordigers van de UNESCO-scholen tijdens de brainstorm.

Er kwamen veel thema’s langs: leerlingen leren in deze multiculturele samenleving samen te leven, aanpassingsvermogen bijbrengen, naar de samenleving maar ook naar het eigen leerproces, de metacognitie ontwikkelen, leren omgaan met de media en bronnen, avontuurlijk ondernemerschap en nog veel meer. Maar ook de niet onbelangrijke vraag: we kunnen wel allerlei nieuwe dingen verzinnen die kinderen moeten leren, maar wat laten we dan vervallen om ruimte te maken?

Aan het einde van de ochtend hadden de docenten een begin gemaakt met het ordenen van de gewenste vaardigheden onder de vier pijlers van Delors. De bedoeling is nu om die uit te werken in pamfletten, die aansluiten bij de drie deelgebieden waarover de staatssecretaris het veld wil bevragen: kennisvorming, maatschappelijke toerusting en persoonsvorming.

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De Unesco-scholen hebben een eigen website: unescoscholen.nl

Meer berichten