Welke rol kan UNESCO spelen in VN-onderwijsdoelen na 2015?

Education for all, een van de Millenniumdoelstellingen, zal niet zijn bereikt in 2015, hoe hard de wereld ook gewerkt heeft aan het oplossen van de problemen. Bovendien zijn er in de afgelopen vijftien jaar nieuwe onderwijsvraagstukken ontstaan, die ook aangepakt moeten worden. Over de hele wereld denkt men na over een ontwikkelingsagenda voor na 2015. Voor de onderwijsdoelen heeft UNESCO daarin samen met UNICEF te leiding.

Op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september 2015, moeten de lidstaten het eens worden over deze nieuwe onderwijsdoelen. Een eerste, overkoepelende slogan voor die doelen is al geformuleerd: Ensure equitable and inclusive quality education and lifelong learning for all by 2030. Met zo’n brede slogan kan haast niemand het oneens zijn, maar wat betekent het voor UNESCO als zij uitvoering moet gaan geven aan deze doelstellingen?

De Britse Nationale UNESCO Commissie heeft op een toegankelijke manier opgeschreven wat deze nieuwe onderwijsdoelen betekenen voor de organisatie: waar kan UNESCO daadwerkelijk doen, waar zitten kansen en waar de voetangels en klemmen, wat zou UNESCO moeten veranderen hieraan mee te kunnen werken?

Lees het beleidsdocument van de Britse Commissie.

In september 2015 spraken de lidstaten van de VN af om samen te werken in het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG's). Doel vier daarvan luidt "to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all"
UNESCO is de uitvoerder van dit onderwerp, publiceerde het Framework for Action, en publiceert de resultaten in het jaarlijkse Global Education Monitoring Report. 

De Nationale UNESCO Commissie organiseert de jaarlijkse Nederlandse lancering van het Global Education Monitoring Report en volgt de ontwikkelingen rond SDG4 op de voet.  

Meer berichten