Wedstrijd: ‘opening hearts and minds to refugees’

UNESCO heeft alle scholen uit het UNESCO-scholennetwerk uitgenodigd voor de wedstrijd ‘Opening hearts and minds to refugees’. De wedstrijd past bij UNESCO’s strategie van Wereldburgerschap voor het scholennetwerk en beoogt kinderen en jongeren te wijzen op de rechten van en respect voor vluchtelingen.

Een jonge vluchtelinge uit Afghanistan (Foto: CC/Flickr.com | EU/ECHO Pierre Prakash)

Wat moet je doen?

Vorm een groep en doorloop samen deze stappen:

1. Onderzoek de volgende vragen die te maken hebben met vluchtelingen:

  • Wie zijn de mensen die hun land verlaten?
  • Hoe was hun leven in het land dat ze verlaten hebben, en waarom zijn ze gevlucht?
  • Hoe is hun leven in het land waar ze nu zijn?
  • Is dit hun plaats van bestemming of zijn ze nog op weg naar een andere bestemming?
  • Wat hebben vluchtelingen en niet-vluchtelingen gemeen?
  • Hoe kunnen we vluchtelingen helpen zich veilig en welkom te voelen? Hoe zorgen we dat vluchtelingen er bij horen?
  • Hoe kunnen we bruggen bouwen tussen vluchtelingen en niet-vluchtelingen en kennis en vaardigheden van elkaar opdoen?

2. Maak daar een tekening, collage, kort verhaal of filmpje van.

Er zijn twee categorieën waarin je kunt meedoen:

  • Primair onderwijs: maak een tekening of collage op A3 formaat
  • Voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs: schrijf een kort verhaal (max 1 A4) of maak een video (max 2 minuten)

Groepswerk

Alle inzendingen moeten het resultaat zijn van groepswerk. Uit beide categorieën zal een jury één inzending selecteren en doorsturen naar het hoofdkantoor van UNESCO in Parijs. Daar wordt een aantal winnaars gekozen. De bijdragen worden over de hele wereld gedeeld.

Je kunt je inzending insturen tot 1 februari 2017 o.v.v. je school en/of opleiding en de namen van de groepsleden naar:

UNESCO-scholennetwerk
T.a.v. Marieke Brugman
Postbus 29777
2502 LT Den Haag
info[at]unesco.nl

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De Unesco-scholen hebben een eigen website: unescoscholen.nl

Meer berichten