Wat is een UNESCO-school?

Internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn belangrijke doelstellingen voor scholen met het UNESCO-schoolprofiel. De scholen maken deel uit van een wereldwijd netwerk met meer dan 9000 scholen. UNESCO-thema’s komen structureel en schoolbreed aan de orde. De scholen geven ieder op eigen wijze invulling aan het profiel door aan te sluiten bij lopende UNESCO-projecten en door eigen projecten en materialen te ontwikkelen.

Via de bijeenkomsten van het scholennetwerk en via www.unescoscholen.nl worden deze ervaringen actief gedeeld.

Er zijn op dit moment 47 UNESCO-scholen en drie oriëntatiescholen. Zij zijn verdeeld over alle leeftijdsgroepen, van basisonderwijs tot HBO.

De vier UNESCO-thema’s zijn:

  • Vrede en mensenrechten
  • Intercultureel leren
  • Wereldburgerschap
  • Duurzaamheid

Om scholen te helpen bij het vormgeven van het UNESCO-profiel is een kwaliteitskader ontwikkeld. Dat kunt u downloaden onder publicaties in de rechterkolom.

Ook de procedure om een school aan te melden bij het netwerk is te vinden onder publicaties.

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De Unesco-scholen hebben een eigen website: unescoscholen.nl

Meer berichten