Wat droeg de UNESCO Commissie in 2015 bij aan de doelen van UNESCO?

Het jaarbericht van de Nationale UNESCO Commissie is verschenen. Het verslag, met als titel Onverwoestbare Waarden, beschrijft de belangrijkste projecten die de commissie het afgelopen jaar uitvoerde en bevat een reeks interviews met mensen uit het werkveld van de commissie. De verhalen van deze partners laten duidelijk zien hoe belangrijk samenwerking is om de doelstellingen van UNESCO te helpen verwezenlijken. 

De titel van het jaarverslag verwijst enerzijds naar de moedwillige vernietiging van cultureel erfgoed die het afgelopen jaar veelvuldig in het nieuws was. Binnen dit onderwerp ondernam de commissie haar grootste project, het organiseren van de vierweekse training First Aid to Heritage in Times of Crisis.

Anderzijds verwijst de titel naar de kernwaarden van UNESCO: het nastreven van vrede door alle mensen onderwijs te bieden, door mogelijkheden te scheppen waardoor mensen hun culturele identiteit kunnen beleven, door het ondersteunen van wetenschappelijke vooruitgang en door te strijden voor vrijheid van communicatie en informatie die mensen kan verbinden. Waarden die niet kapot te maken zijn door het gebruik van geweld. 

Het verslag is zowel in het Nederlands als Engels beschikbaar.

Iedere lidstaat van Unesco heeft een eigen Unesco Commissie. De Nederlandse Commissie bestaat uit maximaal elf leden die elk deskundig zijn op een werkterrein van de organisatie: Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Communicatie & Informatie. 

Uitkomsten

Wereldwijd zijn er zo'n 200 Unesco Commissies. De Nederlandse Commissie bestaat uit maximaal elf leden. De nadruk van de werkzaamheden ligt bij de coördinatie van het Unesco-Scholennetwerk, erfgoed in gevaar, en duurzame toegang tot informatie. Daarnaast houdt de commissie zich structureel bezig met de Unesco-cultuurconventies, vrouwen in de wetenschap en journalistenveiligheid.

Meer berichten