Wat doet UNESCO aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen?

Op 27 mei start de gratis online masterclass UNESCO en de Sustainable Development Goals: een kennismaking met beleid en praktijk. In deze lessen staat het werkterrein van UNESCO centraal in relatie tot de onlangs gelanceerde Sustainable Development Goals (SDGs) en de 2030-agenda voor mondiale ontwikkeling. Vijf Nederlandse UNESCO-leerstoelhouders verzorgen de verschillende modules. De reeks wordt verspreid over 2016 aangeboden.

De masterclass is bedoeld voor zowel algemeen geïnteresseerden als professionals, bijvoorbeeld op het terrein van duurzaamheid, internationale samenwerking, onderwijs en cultuur. De serie is een samenwerking tussen de Open Universiteit, de Nederlandse UNESCO leerstoelhouders en de Nationale UNESCO Commissie.

De SDGs en UNESCO: focus op duurzame ontwikkeling

UNESCO is, binnen de Verenigde Naties, verantwoordelijk voor onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. Een minder bekend aspect van het werk is de focus die de organisatie legt op duurzame ontwikkeling. Meer faam geniet UNESCO vanwege werelderfgoed en andere internationale cultuurverdragen. Andere domeinen binnen het mandaat blijven daardoor regelmatig onderbelicht. De masterclass biedt deelnemers een beter inzicht in het brede werkterrein van de organisatie en laat zien hoe dit zich verhoudt tot de SDGs. 

Nederlandse UNESCO Chairs

De UNESCO-leerstoelhouders (Chairs) zijn hoogleraren aan Nederlandse universiteiten die deel uitmaken van het UNESCO Chair netwerk, dat meer dan 650 wetenschappers wereldwijd verbindt. De Nederlandse Chairs zijn werkzaam op diverse duurzame ontwikkelingsthema’s, zoals klimaatverandering, zeespiegelstijging, goed bestuur, onderwijs, mensenrechten en toegang tot kennis, informatie en besluitvorming. 

Programma en inschrijving

Op 27 mei (van 13.00 - 14.00 uur) verzorgen Andrée van Es en Marike Bontenbal van de Nationale UNESCO Commissie de eerste module met een introductie van de SDGs en UNESCO. Prof. dr. Paquita Pérez Salgado (UNESCO Chair in Knowledge Transfer for Sustainable Development supported by ICTs) verzorgt de tweede masterclass, voor de zomer. De overige modules vinden in de tweede helft van 2016 plaats. 

Update:

De eerste masterclass is inmiddels via youtube beschikbaar:

 

Het UNESCO Chairs en UNITWIN Programma bevordert internationale wetenschappelijke samenwerking op belangrijke UNESCO’s thema’s als onderwijs, cultuur, en duurzame ontwikkeling. Het programma is opgericht in 1992 en faciliteert onder meer Noord-Zuid samenwerking om de ‘knowledge gap’ tussen het mondiale Noorden en Zuiden te dichten.

Uitkomsten

Het ‘UNESCO Chair’-programma bestaat sinds 1992. Er zijn 667 UNESCO leerstoelen en 45 UNITWIN netwerken in 115 verschillende landen (stand 2017).

Nederland kent 6 UNESCO-leerstoelen, die de thema’s onderwijs, ICT, duurzaamheid, mensenrechten, armoede en ‘governance’ raken en verbinden.

In een serie gastcolleges presenteren de Nederlandse UNESCO leerstoelhouders hun werkterrein en onderzoek. Deze online UNESCO Masterclasses zijn beschikbaar via youtube.

Meer berichten