Vijf vragen over de Training ‘First Aid on Heritage in Times of Crisis’

Wat is de First Aid Course?

De First Aid Course on Heritage in Times of Crisis is een zeer intensieve vierweekse training, waarbij de deelnemers leren om in crisissituaties als rampen en conflicten, erfgoed ‘eerste hulp’ te bieden. Ze leren erfgoed preventief te beschermen, te redden en/of te herstellen. Deze internationale ‘course’ wordt voor de vierde keer georganiseerd, en vindt voor het eerst in Nederland plaats. 22 museummedewerkers, archeologen en andere erfgoedprofessionals uit 22 landen nemen deel. Veel van deze landen verkeren in conflictsituaties (Syrië en Irak) of hebben recent te maken gehad met een grote ramp (Filipijnen).

De training is gericht op het aanleren van praktische vaardigheden.

Waarom organiseert de Nationale UNESCO Commissie deze training?

De Commissie organiseert deze training samen met ICCROM (Rome), het Smithsonian Institution (Washington) en vele Nederlandse partners om ook op praktische wijze bij te dragen aan de bescherming van erfgoed. De training leidt mensen op die daadwerkelijk kunnen bijdragen aan het (preventief) redden en veilig stellen van kostbaar en onvervangbaar erfgoed. 

Voor wie is deze training belangrijk?

Het beschermen van erfgoed is van belang voor de hele wereldgemeenschap. Erfgoed is steeds vaker doelwit van moedwillige vernietiging en inzet van oorlogshandelingen. De reden hiervoor is dat het onlosmakelijk verbonden is met de identiteit van een volk en gebruikt wordt om de tegenstander in het hart te treffen. Ook landen die een grote kans hebben op natuurrampen kunnen veel kennis opdoen in deze training, omdat er veel aandacht zal zijn voor het nemen van preventieve beschermende maatregelen. Daarnaast blijkt uit ervaring dat erfgoed zelden als aandachtspunt wordt meegenomen in de hulpcycli na een ramp, waardoor veel erfgoed verloren gaat. 

Wat leren de cursisten?

De vierweekse training kent 70 verschillende modules. Cursisten krijgen les in erfgoedbescherming en noodhulp. Zo leren ze onder meer preventieve maatregelen te nemen, risico’s te analyseren, en erfgoed te herstellen of te stabiliseren. Ze worden getraind in het evacueren van waardevolle en kwetsbare objecten en in hoe je een crisiscoördinatieteam op moet zetten. Daarbij worden ze aangemoedigd om in eigen land dergelijke ‘heritage rescue teams’ te organiseren. De cursus is uitermate praktisch van opzet om de deelnemers de vaardigheden aan te leren die nodig zijn om onder zeer moeilijke en complexe omstandigheden erfgoed veilig te kunnen stellen. 

Wat kunnen ze met de opgedane kennis doen?

De First Aid Course is opgezet volgens het principe ‘train the trainer’. Deelnemers zijn onder meer geselecteerd op de ‘locale impact’ die ze vertegenwoordigen.  Ze zullen in eigen land hun kennis delen met lokale medewerkers, organisaties en andere betrokkenen. Het doel is de opgedane kennis onder zoveel mogelijk mensen te verspreiden. Het Prins Clausfonds heeft aangegeven bereid te zijn enkele projecten van deelnemers te financieren.