Vijf nieuwe scholen toegevoegd aan UNESCO-scholennetwerk

Het UNESCO-scholennetwerk is in januari uitgebreid met maar liefst vijf scholen tegelijk. Zij mogen zichzelf nu officieel UNESCO-school noemen en kunnen samenwerkingen opstarten met andere UNESCO-scholen over de hele wereld. In hun oriëntatiejaar hebben zij allemaal al volop meegedraaid in het Nederlandse netwerk. Nederland telt nu 37 UNESCO-scholen

De vijf nieuwe UNESCO-scholen zijn:

Christelijk Gymnasium Utrecht

Een zelfstandig gymnasium met zo’n 950 leerlingen uit Utrecht en omgeving. De school heeft een actieve UNESCO-leerlingenwerkgroep en grijpt UNESCO mede aan om uiting te geven aan de van oorsprong Christelijke identiteit van de school.

CSG Winsum

Een kleine school voor MAVO en HAVO-onderbouw met 250 leerlingen in Winsum, Groningen. Een van de eerste grote activiteiten van deze school binnen het thema UNESCO was het organiseren van een evenement voor de dag van de tolerantie. Binnen het netwerk zijn steeds meer scholen die aandacht besteden aan deze dag. 

De Vrije Ruimte

Een democratische school in Den Haag voor natuurlijk leren, voor leerlingen van 4-18 jaar. Naast UNESCO-school is dit ook een Fair Trade School. De school baseert een belangrijk deel van haar onderwijs op de, door UNESCO gesteunde, lesmethode Living Values.  

Sancta Maria 

Lyceum Sancta Maria is een school voor havo, atheneum en gymnasium en heeft 1500 leerlingen. De school is gevestigd in Haarlem. De school zocht een manier om wereldburgerschap en internationalisering beter vorm te kunnen geven en ziet in UNESCO de ideale paraplu om dat te realiseren. 

Viering van Paarse Vrijdag op het Lyceum Sancta Maria in Haarlem.

Hogeschool Rotterdam 

Van de Hogeschool Rotterdam ontvangen de lerarenopleidingen aardrijkskunde en maatschappijleer en de opleiding cultureel maatschappelijke vorming het UNESCO-predicaat. Vanuit UNESCO Parijs wordt specifiek het toelaten van lerarenopleidingen tot het netwerk aanbevolen. De hogeschool heeft zich in het oriëntatiejaar ook opgesteld als een verbindende factor in de stad Rotterdam, zowel met andere UNESCO-scholen als bijvoorbeeld op het gebied van immaterieel erfgoed in de stad. 

De Nationale UNESCO Commissie ziet een toename in belangstelling van scholen om tot het netwerk toe te treden. Belangrijke redenen daarvoor zijn de veranderende verhoudingen in de maatschappij en de vraag hoe je leerlingen het beste kunt opleiden tot wereldburgers. Ook het voorlopig advies van de Commissie Schnabel wijst op deze ontwikkeling. Scholen die lid zijn van het netwerk helpen elkaar bij het organiseren van lesactiviteiten en projecten en delen hun visie op het creëren van een veilige en tolerante leeromgeving. 

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De Unesco-scholen hebben een eigen website: unescoscholen.nl

Meer berichten