Viering 40 jaar Werelderfgoed

Expertbijeenkomst
Nederland heeft nu negen erfgoederen op UNESCO’s Werelderfgoedlijst staan en wil er nog een aantal voordragen. Bijzondere gebieden waarin Nederlanders wonen, ondernemen en recreëren. Gebieden waarvoor Nederland ook de internationale verplichting heeft ze te beschermen. Op 15 juni organiseert de Nationale UNESCO Commissie met een aantal partners de expertbijeenkomst 'Waarde en werkelijkheid van Werelderfgoed' in Teylers in Haarlem. Tijdens deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan het spanningsveld tussen de letter en geest van de Werelderfgoedconventie en de benutting van de mogelijkheden van werelderfgoederen. Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u hier.

Werelderfgoedweekend
Amsterdam organiseert in samenwerking met de andere Nederlandse Werelderfgoederen de aftrap van het Werelderfgoedweekend. Deze start vindt plaats op zaterdag 16 juni in de Rode Hoed in Amsterdam. Tijdens een feestelijke bijeenkomst reikt Ron van Oers van UNESCO Parijs het officiële Certificaat uit aan Burgemeester Eberhard Van der Laan. Namens het Rijk overhandigt Staatssecretaris Halbe Zijlstra de burgemeester de plaquette die alle Nederlandse Werelderfgoederen met elkaar verbindt. Kinderen van de Amsterdamse IMC Weekendscholen geven uitleg bij foto’s die zij in de grachtengordel hebben gemaakt over (inter)nationale samenwerking en UNESCO.

Overige locaties
De Nederlandse werelderfgoederen zijn tijdens het werelderfgoedweekend geopend voor publiek en organiseren speciale activiteiten. Op Schokland kunt u bijvoorbeeld de bijzondere archeo-route wandelen met een gids en vinden diverse demonstraties plaats over het dagelijks leven in de prehistorie. In het Woudagemaal is een tentoontelling te bekijken van de recente restauratie van het gemaal. Een aantal forten behorend bij de Stelling van Amsterdam zijn gratis toegankelijk en langs de Waddenzee zijn diverse excursies en wandelingen gepland.