Verdrag Immaterieel Erfgoed nu echt van start in Nederland

Het Bloemencorso van Zundert vormde begin september het kleurrijke decor voor de officiële lancering van het UNESCO-Verdrag ter Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Tussen de volle tribunes van het corso gaf staatssecretaris Halbe Zijlstra (OCW) het startschot voor de uitvoering.

Staatssecretaris Halbe Zijlstra zet symbolisch zijn handtekening tijdens het Bloemencorso in Zundert

Het is geen toeval dat Zijlstra deze handeling juist tijdens dit evenement verrichtte. In zekere zin staat het corso model voor het immaterieel erfgoedbeleid: het zijn de plaatselijke gemeenschappen zelf die de traditie levend houden en overdragen van generatie op generatie. Honderden vrijwilligers uit twintig met elkaar strijdende buurtschappen werken maandenlang samen om de verkiezing van de mooiste en meest creatief versierde praalwagen binnen te slepen. Het corso wordt jaarlijks gehouden en bestaat sinds 1936.

Nu het verdrag in werking is getreden kunnen mensen hun eigen tradities voor gaan dragen voor de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. De coördinatie hiervan ligt bij het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE).

Het Immaterieel Erfgoed Verdrag dateert uit 2003. Landen die het ondertekend hebben, leveren hiermee een bijdrage aan het beschermen en waarborgen van culturele diversiteit in de wereld. Immaterieel erfgoed is levend erfgoed dat zodanig de moeite waard wordt gevonden dat het wordt doorgegeven aan volgende generaties. Beschermen betekent in dit verband dan ook het bevorderen van de waardering voor deze vormen van erfgoed, het erkennen van het belang ervan, en het veilig stellen voor de toekomst.

Meer informatie over het verdrag vindt u in ons dossier en op de internationale site van UNESCO.

Immaterieel erfgoed is ‘levend erfgoed’. Het omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen (en soms zelfs individuen) erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Een bijzonder kenmerk is dat het wordt overgedragen van generatie op generatie en belangrijk is voor een gemeenschappelijke identiteit.

Nederland heeft in 2012 het Immaterieel Erfgoedverdrag van UNESCO geratificeerd. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) stelt een inventaris op van immaterieel erfgoed in het Koninkrijk der Nederlanden. De Nederlandse Unesco Commissie adviseert over het verdrag in internationale context, en over de implementatie van het verdrag in Nederland.

Uitkomsten

Nederland heeft één immaterieel erfgoed op de Internationale Representatieve Lijst van Unesco staan, het ambacht van de molenaar, ingeschreven in 2017.

De Nederlandse Inventaris Immaterieel Erfgoed vindt u op de website www.immaterieelerfgoed.nl.

Meer berichten