Veiligheidsraad neemt historische resolutie aan voor bescherming erfgoed

De VN-Veiligheidsraad heeft op 24 maart een historische resolutie aangenomen waarin voor het eerst de bescherming van cultureel erfgoed centraal staat. De resolutie veroordeelt de vernietiging van cultureel erfgoed tijdens gewapende conflicten, in het bijzonder door terroristische groeperingen. Lidstaten worden verzocht om maatregelen te nemen die illegale handel in cultureel erfgoed uit deze conflictgebieden moet voorkomen en tegengaan. De unanieme steun voor resolutie 2347 weerspiegelt een nieuwe erkenning van het belang van erfgoedbescherming voor vrede en veiligheid. 

Briefing

Irina Bokova, directeur-generaal van UNESCO, gaf een briefing aan de Raad: “de opzettelijke vernietiging van het erfgoed is een oorlogsmisdaad, het is een tactiek om samenlevingen uit elkaar te scheuren in een strategie van culturele zuivering. Dit is de reden waarom de verdediging van erfgoed meer is dan een cultureel probleem, het is een veiligheidsprobleem, onlosmakelijk verbonden met de verdediging van mensenlevens. “Wapens zijn niet genoeg om gewelddadig extremisme te verslaan. Het bouwen aan vrede heeft ook een culturele component; het vereist onderwijs, preventie en het doorgeven van erfgoed. Dat is de boodschap van deze historische resolutie”, voegde ze eraan toe. 

Meer samenwerking

Bokova legde uit dat sinds het aannemen van Resolutie 2199 in 2015 waarin de handel in cultuurgoederen uit Irak en Syrië wordt verboden, internationaal veel is gedaan om deze financieringsbron van terrorisme te verstoren. Op initiatief van UNESCO versterkten meer dan vijftig landen hun wetgeving en delen ze nu informatie om smokkelroutes te ontmantelen, en restitutie van voorwerpen te vergemakkelijken. Daarbij wordt nauw samengewerkt met Interpol, het VN-Bureau voor Drugs en Criminaliteit, douanediensten, de particuliere sector en musea.

Update: G7

Een week na de beslissing van de Veiligheidsraad kwam de G7 voor het eerst bijeen over het onderwerp ‘cultuur’. Ook bij deze bijeenkomst was Bokova aanwezig. In de ‘Verklaring van Florence’ onderstreepten de G7-landen de onderscheidende rol die cultuur speelt als instrument voor vrede, dialoog en verzoening. De landen benadrukten het belang van gezamenlijke actie om cultureel erfgoed te beschermen in noodsituaties.