Utrecht vraagt status van ‘City of Literature’ aan bij Unesco

Recent heeft de stad Utrecht een nominatie ingediend bij Unesco om de status van City of Literature te verwerven. De Unesco Cities of Literature maken onderdeel uit van het Creative Cities Network van de organisatie. 

Creative Cities

Creative Cities startte als programma van Unesco in 2004. Wereldwijd zijn inmiddels 116 steden bij het netwerk aangesloten (stand 2017). Doelen van het programma zijn: het  bevorderen en ontwikkelen van culturele activiteiten, goederen en diensten; het ontwikkelen van ‘hubs’ van creativiteit en innovatie en het verbeteren van de kansen van professionals in dit veld, en het integreren van cultuur en creativiteit in lokale ontwikkelingsstrategieën en -plannen. De steden zetten creativiteit en cultuur in als intrument om duurzame ontwikkeling te stimuleren. Hiermee dragen ze bij aan het bereiken van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Unesco ziet steden dan ook als motor van duurzame ontwikkeling.

Het netwerk kent diverse subthema’s – creatieve sectoren zoals film, gastronomie, design, muziek en literatuur. Steden die lid worden richten zich op één van deze thema’s; Utrecht zet in op literatuur.

Utrechtse Letterensector 

De Utrechtse Letterensector verwacht veel van de titel, zowel voor het imago van de stad als voor de Utrechtse Letteren. Aansluiting bij het netwerk zal een boost geven aan de festivals en activiteiten van het Literatuurhuis en die van andere partijen, zoals de Universiteit Utrecht, de Bibliotheek, het Centre for the Humanities, het Expertisecentrum Literair Vertalen, het Nijntje Museum, de Utrechtse schrijvers, dichters, uitgevers en boekhandels. Verwacht wordt, dat het eenvoudiger wordt voor Utrechtse auteurs en uitgevers om zich in de andere Cities of Literature te presenteren. Dat is voor auteurs uit een relatief klein taalgebied een groot voordeel. Ook sluit de aanvraag aan bij het Utrecht Global Goals Programma, een coalitie van partijen uit het bedrijfsleven, het onderwijs, de overheid en de culturele sector die zich inzetten voor internationale duurzame ontwikkeling.

Twintig steden

Sinds 2004 zijn twintig steden tot City of Literature benoemd. Het zijn steden die niet alleen een lange geschiedenis in de letteren kennen, maar ook op dit moment bruisen van de literatuurfestivals, schrijvers, boekhandels en uitgevers. De steden vormen een netwerk dat in jaarlijkse bijeenkomsten nieuwe manieren bedenkt om lezers te bereiken, de literatuurbeleving in verschillende delen van de wereld inzichtelijk maakt, ervaring en expertise deelt en samenwerkingen en uitwisselingen tot stand brengt.

De lijst van andere steden die City of Literature zijn bestaat uit een wereldwijde mix van grote steden en minder bekende plaatsen: Edinburgh, Melbourne, Iowa City, Dublin, Reykjavik, Norwich, Krakow, Heidelberg, Dunedin, Granada, Praag, Bagdad, Barcelona, Ljubljana, Lviv, Montevideo, Nottingham, Óbidos, Tartu en Ulyanovsk.

Borobudur

Cultuur is het bekendste onderdeel uit het mandaat van UNESCO. De conventies over werelderfgoed, immaterieel erfgoed en gewapend conflict en illegale handel zijn bekend en invloedrijk. UNESCO zet zich in voor het beschermen van cultuur en ze bevordert culturele diversiteit. Dat doet de organisatie door middel van de conventies, maar bijvoorbeeld ook door haar optreden tijdens conflicten en rampen.

Meer berichten