Universiteitsbibliotheek Leiden digitaliseert manuscript ‘La Galigo’

De Leidse Universiteitsbibliotheek heeft recent het manuscript van La Galigo gedigitaliseerd en online vrij toegankelijk gemaakt. La Galigo is een in het Boeginees geschreven epos uit Zuid-Celebes dat ingeschreven staat op het Memory of the World Register van Unesco.

Het Leidse manuscript, twaalf delen groot, is het meest omvangrijke La Galigo handschrift, maar bevat nog niet de volledige tekst. De digitalisering van het handschrift maakt gezamenlijk onderzoek naar de Boeginese taal en literatuur met partners in Indonesië en elders in de wereld veel gemakkelijker.

De digitalisering van La Galigo is een mijlpaal in de viering van het Aziëjaar van de Leidse Universiteitsbibliotheek. In 2011 heeft de Universiteit, samen met het La Galigo Museum in Makassar, dit document en een La Galigo handschrift in Indonesië met succes voorgedragen voor het Unesco Memory of the World Register, een internationale lijst met documentair erfgoed van wereldbelang. Een project als dit tussen Leiden en Makassar is een goed voorbeeld van het soort samenwerking dat Unesco met het programma wil stimuleren.

Dat het belangrijkste handschrift van La Galigo zich in Nederland bevindt heeft alles te maken met de koloniale geschiedenis. De aartsvader van de Boeginese studies is de Nederlandse zendeling en taalkundige Benjamin Matthes (1818-1908). Hij vertaalde grote delen van de bijbel in het Boeginees en bestudeerde voor dat doel ook dit epos. Hij is ook de auteur van een grammatica, woordenboek en bloemlezing van deze taal. Het Leidse manuscript is geschreven door Colliq Pujié (1812-1876), de koningin van het Boeginese koninkrijk Pancana, met wie Matthes lang samenwerkte.

Van oorlog tot ongedierte: documentair erfgoed staat aan allerlei bedreigingen bloot. Van brieven tot films en van kleitabletten tot harddisks – papier vergaat, computers crashen. Documentair erfgoed is onmisbaar om het verleden, maar ook het heden te begrijpen. Het ‘Memory of the World’-programma stimuleert daarom het behoud en de toegankelijkheid van documentair erfgoed en wil dat iedereen op de wereld zich bewust is van de waarde die deze documenten hebben.

Meer berichten