UNESCO zoekt kandidaten voor ‘Creative Cities’-netwerk

UNESCO doet een oproep aan steden wereldwijd, om zich kandidaat te stellen voor lidmaatschap van haar ‘Creative Cities’-netwerk. Tot 16 juni 2017 kunnen steden hun verzoek om toe te treden indienen. 

Het UNESCO Creative Cities Network (UCCN) is opgericht in 2004 en bevordert internationale samenwerking en partnerschappen tussen creative cities. Dergelijke steden zien creativiteit als stuwende kracht voor duurzame vernieuwing en ontwikkeling en ze plaatsen culturele industrieën in de kern van hun lokale ontwikkelingsplannen.

Op dit moment zijn 116 steden uit 54 landen lid van het netwerk waarbij 1 van 7 creatieve deelgebieden centraal staat: literatuur, design, ambacht en volkskunst, film, muziek, gastronomie of nieuwe mediakunst.Het UCCN is een belangrijk programma van UNESCO om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en de Nieuwe Stedelijke Agenda te implementeren op lokaal niveau. 

Deelname

Als uw stad geïnteresseerd is in deelname, kunt u in de onderstaande documenten lezen wat ervoor nodig is om een ​​UNESCO Creative City te worden. Voor afstemming en advies verzoeken wij u contact op te nemen met de Nationale UNESCO Commissie via info [at] unesco.nl

Tijdlijn

Alle aanvragen moeten via e-mail worden ingediend bij ccnapplications [at] unesco.org, met behulp van het officiële 2017-aanvraagformulier. De aanvraag moet uiterlijk binnen zijn op 16 juni 2017 om middernacht. Aanvragen die na sluiting van deze termijn onvolledig en/of niet in het juiste formaat worden ontvangen neemt UNESCO niet in behandeling. Na interne en externe consultaties van onafhankelijke experts en van de huidige leden van het netwerk, wijst de directeur-generaal van UNESCO de nieuwe ‘Creative City’-status toe. De bekendmaking vindt plaats via de website unesco.org op 31 oktober 2017. 

Documenten

Borobudur

Cultuur is het bekendste onderdeel uit het mandaat van UNESCO. De conventies over werelderfgoed, immaterieel erfgoed en gewapend conflict en illegale handel zijn bekend en invloedrijk. UNESCO zet zich in voor het beschermen van cultuur en ze bevordert culturele diversiteit. Dat doet de organisatie door middel van de conventies, maar bijvoorbeeld ook door haar optreden tijdens conflicten en rampen.

Meer berichten