UNESCO voegt 20 sites toe aan netwerk van biosfeergebieden

De Internationale Coördinerende Raad van UNESCO's Mens en Biosfeerprogramma (MAB) heeft eind vorige week 20 sites toegevoegd aan het netwerk van biosfeergebieden. Daarnaast zijn 9 bestaande gebieden uitgebreid. Wereldwijd zijn er nu 669 MAB-regio's in 120 landen.

Braaid Cirkel - Isle of Man (© UNESCO | Allan Brown)

Het Mens en Biosfeerprogramma is een intergouvernementeel wetenschappelijk programma van UNESCO dat zich richt op het verbeteren van de relaties tussen de mens en zijn natuurlijke omgeving. Biosfeergebieden worden opgevat als proefvelden waar men met behulp van de laatste wetenschappelijke inzichten probeert het behoud van biodiversiteit te koppelen aan een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. De lokale bevolking is er nauw betrokken bij het zoeken naar de juiste balans tussen economie en ecologie.Het programma bestaat sinds de vroege jaren 70.

De Waddenzee, tevens een werelderfgoedsite, is op dit moment het enige biosfeergebied in Nederland. 

Kijk voor een lijst en fotoseries van de nieuwe biosfeerregio's op de website van UNESCO.org.

Het ‘Mens en Biosfeer’-programma (MAB) van UNESCO ontwikkelt nieuwe wetenschappelijke kennis voor een evenwichtige relatie tussen de mens en zijn natuurlijke leefomgeving. MAB wordt ondersteund door een netwerk van biosfeeregio’s – 669 gebieden in 120 landen (stand 2016) – Unesco's proeftuinen voor duurzame ontwikkeling. Natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, onderwijs en economie vinden elkaar in het programma. Nederland telt één Unesco biosfeergebied: de Maasheggen, ingeschreven in 2018.

Uitkomsten

‘Man and the Biosphere’ is een wetenschapsprogramma van UNESCO dat bestaat sinds 1971. Vanuit wetenschappelijke inzichten wordt gewerkt aan een evenwichtige relatie tussen mens en omgeving in gebieden die een belangrijke ecologische waarde hebben.

Het huidige netwerk telt 660 biosfeergebieden in 120 landen.

Nederland kent één Unesco biosfeergebied, de Maasheggen. Deze status is toegekend in 2018. Daarnaast verkennen enkele regio’s in Nederland momenteel de mogelijkheden om biosfeergebied te worden. 

Meer berichten