UNESCO verleent patronage aan ‘RCO meets Europe’

UNESCO heeft bekendgemaakt patronage te verlenen aan RCO meets Europe, de Europese tour van het Koninklijk Concertgebouworkest die in september 2016 van start gaat. In dit kader zal het orkest gedurende drie seizoenen alle 28 lidstaten van de Europese Unie bezoeken. Het ensemble wil hiermee de verbindende kracht benadrukken van het magnifieke en diverse muzikale erfgoed van dit werelddeel.

Eerder al verklaarde Jean-Claude Juncker, president van de Europese Commissie, zich bereid als beschermheer op te treden.

Het Koninklijk Concertgebouworkest.

Irina Bokova, Directeur-Generaal van UNESCO, noemt in haar toekenningsbrief het initiatief “in lijn met de missie van UNESCO”, doordat de tour bijdraagt aan intercultureel respect en een “cultuur van vrede”. Ze heeft vertrouwen dat de concertserie ook zal bijdragen aan het “levend houden en doorgeven van Europa’s muzikale erfgoed aan volgende generaties”. 

Jeugdorkest

Met dat laatste refereert Bokova aan Side by Side, de bijzonderheid dat het Concertgebouworkest in elk land tijdens het openingswerk zal samenspelen met een lokaal jeugdorkest. Door samenwerking met jonge musici en een gediversifieerd publiek hoopt het orkest de dialoog aan te moedigen tussen de verschillende Europese culturen.

Gedeelde ervaring

“Muziek kan mensen helpen gedachten, ideeën en gevoelens met elkaar te delen,” zegt orkestdirecteur Jan Raes. “De gedeelde ervaring kan mensen bij elkaar brengen. Orkestmuziek in het bijzonder symboliseert de werkelijke waarde van een ‘polyfoon’ samenspel van de rijke diversiteit en interactiviteit tussen de regio’s. 

Diversiteit Cultuuruitingen

RCO meets Europe mag het logo dragen van het UNESCO-Verdrag voor de Bevordering van de Diversiteit van Cultuuruitingen, uit 2005. 

Foto van een groep beelden van dansers

Het UNESCO-verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen bestaat sinds 2005. Het benadrukt onder meer het recht dat landen bezitten om een eigen cultuurbeleid te voeren en het belang van vrij verkeer van culturele goederen en diensten. Maar het gaat ook over de pluriformiteit in de cultuursector. Nederland ratificeerde het verdrag in 2009. In 2017 is voor de tweede keer aan Unesco Parijs verantwoording afgelegd over de implementatie van het verdrag.

Meer berichten