UNESCO-Scholennetwerk breidt uit met vier Nederlandse scholen

Per 15 oktober 2013 zijn vier Nederlandse scholen toegetreden tot het internationale UNESCO-scholennetwerk. Het gaat om het Groenhorst College Barneveld, het Gymnasium Felisenum in Velsen-Zuid, ROC de Leijgraaf uit Veghel en het Tabor College Werenfridus in Hoorn.

De scholen zijn een jaar lang oriëntatieschool geweest voordat ze konden toetreden als lid. De Nationale UNESCO Commissie is blij met de uitbreiding, en heet de scholen van harte welkom in het netwerk.

Het Scholennetwerk van UNESCO omvat zo'n 9700 scholen wereldwijd (stand 2013), en is daarmee het grootste scholennetwerk ter wereld. In de lessen besteden de scholen aandacht aan thema's als vrede en mensenrechten, wereldburgerschap, intercultureel leren of duurzaamheid. De scholen kunnen ieder op eigen wijze invulling geven aan het UNESCO-profiel door aan te sluiten bij lopende UNESCO-projecten of door eigen projecten en materialen te ontwikkelen.

Groenhorst College Barneveld

‘Niet naar buiten kijken, maar buiten zijn.’ Dat is het motto van het Groenhorst College Barneveld. Een kenniscentrum dat vanuit een christelijke levensvisie algemeen vormend en beroepsonderwijs biedt aan iedereen die met dieren wil werken. Zowel op mbo- als op hbo-niveau verzorgt het college in Barneveld opleidingen op het gebied van Dierverzorging, Paardenhouderij en Veehouderij/loonwerk. Het Groenhorst College Barneveld streeft ernaar een open instelling te zijn waarin respect is voor de natuur en de mens als uniek wezen. Groenhorst College Barneveld ontwikkelt zich in toenemende mate als een opleiding met een internationale focus.

Gymnasium Felisenum

Een categoraal gymnasium in Velsen-Zuid. Op het Felisenum volgen ongeveer 650 leerlingen onderwijs, zij zijn voor een groot deel afkomstig uit de regio (IJmuiden, Velsen, Driehuis, Santpoort, Velserbroek, Beverwijk en Heemskerk). De school wil zowel klassiek als modern zijn in haar benadering. Klassiek in de nadruk op het belang van kennis, op algemene en culturele ontwikkeling en in het hechten aan contactonderwijs aan groepen (klassikaal onderwijs). Tegelijkertijd modern in de inhoud van het onderwijs en de verwevenheid van de onderwijsinhoud met de maatschappij; modern ook in de toepassing van individueel gerichte en ICT-gemedieerde onderwijsvormen. De school ziet internationalisering als grensoverschrijdende samenwerking tussen scholen op het niveau van leerlingen, docenten en leidinggevenden. Daarbij wil het gymnasium de UNESCO-thema’s breed uitdragen naar de leerlingen toe.

ROC de Leijgraaf

Een moderne kennisonderneming voor Noordoost Brabant. De Leijgraaf heeft als doel jongeren en volwassenen kansrijk te maken en hen te faciliteren bij “een leven lang leren”. De Leijgraaf levert een bijdrage aan een competente regio. Jongeren en volwassenen kunnen terecht voor een praktijkgerichte mbo-opleiding, deeltijd havo en vmbo-t. Ook ROC de Leijgraaf denkt internationaal en organiseert diverse internationale activiteiten zoals stages en uitwisselingen met studenten uit andere landen. De school heeft zo’n 9000 studenten.

Tabor College Werenfridus

Een school voor MAVO, HAVO, atheneum, gymnasium en tweetalig onderwijs in Hoorn met ongeveer 1600 leerlingen. Projecten lopen op de school door de verschillende vakken heen waarbij leerlingen gestimuleerd worden om verder te kijken dan hun eigen landsgrenzen, en te leren van en kennis te maken met andere culturen. Werenfridus geeft leerlingen de kans hun eigen talenten te ontdekken, te benutten en hun grenzen te verleggen, letterlijk en figuurlijk. Per project staan meerdere leerdoelen centraal. De school besteedt in veel vakken aandacht aan intercultureel leren en wereldburgerschap.

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De Unesco-scholen hebben een eigen website: unescoscholen.nl

Meer berichten