UNESCO-Scholennetwerk bestaat 60 jaar

Begin september heeft UNESCO het 60-jarig bestaan van haar scholennetwerk (ASP) gevierd met een conferentie in Zuid-Korea. ASP-coördinatoren, leraren en studenten van UNESCO-scholen uit de hele wereld wisselden ervaringen uit en maakten een aanzet voor een gezamenlijk actieplan voor de periode 2014-2021. Wereldwijd zijn er 9700 UNESCO-scholen. Nederland heeft er op dit moment 20. Daarnaast hebben 6 scholen in ons land de oriëntatiestatus.

Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst vormde de presentaties van verschillende projecten die binnen het netwerk zijn opgezet. Het gaf een inkijk in de mogelijkheden van het netwerk, van samenwerking op nationaal, regionaal en internationaal niveau. Het bekendste is World Heritage in Young Hands, een project waaraan Nederland sinds 2013 ook een bijdrage levert. Een ander mooi voorbeeld is het Transatlantic Slave Trade Project, waarin landen uit Noord-Europa, West-Afrika en de Caraïben samenwerken. Ghana liet in een presentatie zien dat men erin slaagde een ingewikkeld onderwerp vanuit verschillende perspectieven bespreekbaar te maken. Alle betrokkenen keken ook zeer kritisch naar de eigen rol, zowel de landen die de slavenhandel organiseerden, als zij waar de slaven vandaan kwamen en waar ze naar toe gebracht werden. Een neveneffect was dat de samenwerking groter werd dan alleen die tussen twee scholen, zo is er bijvoorbeeld een stedenband ontstaan tussen Obuasi in Ghana en Middlefart in Denemarken.

In Mexico (met 200 scholen een enorm netwerk op zichzelf) organiseren de scholen een activiteit rond muurschilderingen: leerlingen kiezen voor een taal en maken een muurschildering over vrede waarbij zij woorden in die taal gebruiken. Omdat het principe voor diverse schoolniveaus gebruikt kan worden (waaronder ook het speciaal onderwijs), werkt het als een verbindende factor binnen het Mexicaanse netwerk.

Naast het uitwisselen van good practices was het de bedoeling om een actieplan voor de periode 2014-2021 te schrijven. Er waren levendige discussies over wat de missie en visie van het netwerk zouden kunnen zijn, en hoe men het netwerk kan versterken. Als overkoepelend thema voor de nieuwe strategie is Global citizenship gekozen, omdat dit thema bezien kan worden vanuit de vier traditionele thema’s van het UNESCO-scholennetwerk, en tegelijk de grondslag van het netwerk vormt. In Nederland wordt het thema World concerns and the role of the United Nations al aangeboden onder de noemer Wereldburgerschap.

De komende maanden zal verder geschaafd worden aan het actieplan, en wordt bekeken welke van de suggesties uitvoerbaar zijn binnen de huidige mogelijkheden van UNESCO. Een greep uit de aanbevelingen:

  • Ontwikkel een online platform waarop scholen hun goede voorbeelden kunnen delen;
  • Breng de scholen, UNESCO-chairs en andere netwerken dichter bij elkaar;
  • Zorg dat er ook per regio een coördinator is, bijvoorbeeld gestationeerd op een veldkantoor; 
  • Sluit partnerschappen met andere organisaties, publiek en privaat;
  • Zorg voor goede trainingen voor de ASP-coördinatoren en andere betrokkenen;
  • Laat de coördinatoren vaker bijeenkomen dan eens in de 10 jaar.

Aan het slot van de bijeenkomst vertelde Livia Saldari, de internationale coördinator op UNESCO’s hoofdkwartier in Parijs, dat gewerkt wordt aan een betere website voor het scholennetwerk. Een belangrijke verbetering daarop wordt een lijst van scholen per land. Wel houdt men vast aan de nationale coördinator als degene die daadwerkelijk contact tussen twee scholen moet faciliteren. Het forum over biodiversiteit werd gepresenteerd als een voorbeeld van hoe in de toekomst samenwerking vergemakkelijkt kan worden.

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De Unesco-scholen hebben een eigen website: unescoscholen.nl

Meer berichten