Nieuws
Tekstalternatief
Nieuws
Over deze foto

Unesco scholendag 2018

Unesco scholendag 2018

Unesco scholendag 2018

De jaarlijkse bijeenkomst van alle Unesco scholen: ontmoet elkaar, stel je vragen, wissel ervaringen uit en laat je inspireren. Met een bijdrage van Musical Postcards - hoe vertel je het verhaal over de SDG's via kunst en cultuur? De Unesco Jongerencommissie stelt zich aan u voor.

De jaarlijkse bijeenkomst van alle Unesco-scholen: ontmoet elkaar, stel je vragen, wissel ervaringen uit en laat je inspireren. Met een bijdrage van Musical Postcards - hoe vertel je het verhaal over de SDG's via kunst en cultuur? De Unesco-jongerencommissie stelt zich aan u voor.

U kunt zich hier aanmelden voor de scholendag.

Programma

11:30 ontvangst in de hal van de Haagse Hogeschool 

12:15 start plenair programma 

13:30 workshoprondes (NB wordt aangevuld)

1. Samen een Musical Postcards project opstarten met Unesco scholen uit Europa

Musical Postcards is een internationaal cultuureducatieproject rondom de Sustainable Development Goals. In het project, in 2015 geïnitieerd door componist Merlijn Twaalfhoven, wordt kunst (en in het bijzonder muziek) gebruikt om een verhaal te vertellen en deze verhalen uit te wisselen. Een verhaal van de jongeren zelf, over wat hun bezighoudt en hun toekomstvisie. Jongeren geven via kunst uiting aan  hun visie op de  Sustainable Development Goals; hoe kunnen zij hun school en leefomgeving duurzaam maken, en hoe verhouden zij zich tot jongeren uit de internationale gemeenschap? Hoe kan kunst in hun communicatie een rol spelen? Het startpunt van Musical Postcards is altijd muziek gekoppeld aan een SDG, en het resultaat kan ofwel muziek of een andere kunstvorm zijn. Dit is afhankelijk van de invalshoeken van de kunstvakdocent. 
In de workshop introduceren we het project en gaan we samen aan de slag om een internationaal gefinancierde samenwerking vorm te geven. De bijeenkomst is geschikt voor coördinatoren, en in het bijzonder geschikt voor kunstvakdocenten.

2. Delen van lesmaterialen: Wereld Projectdagen (Carolus Clusius College)

3. Kunstblik: vakoverstijgende projecten (Diane Carp en Judith Zwaan)

Hoe breng je lesmateriaal over het verleden dichterbij de belevingswereld van leerlingen van groepen 5, 6, 7 en 8 van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs? Kunstdocenten Diane Carp en Judith Zwaan combineren drama en beeldende vorming met feitelijke informatie over specifieke onderwerpen uit de Canon zodat leerlingen historische gebeurtenissen in hun eigen woorden en beelden neer kunnen zetten. Hun werkwijze bestaat uit een reeks afwisselende activiteiten die aansluiten bij de kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld en Kunstzinnige oriëntatie. Maak kennis met hun projecten over de trans-Atlantische slavenhandel en andere geschiedenisonderwerpen en ervaar zelf door een korte activiteit hoe hun vakoverstijgende aanpak werkt.

4. Delen van lesmaterialen: project met Europese Unesco scholen

5. Erasmus+: hoe breng ik mijn school naar een hoger niveau?

We praten je bij over de nieuwste ontwikkelingen binnen Erasmus+ en nemen je mee door de belangrijkste informatie die je nodig hebt voor het doen van een succesvolle aanvraag. Dit geldt voor zowel professionaliseringsactiviteiten in het buitenland voor het team van jouw school als voor samenwerking met scholen in het buitenland. Aan het einde van de sessie weet je welke mogelijkheden Erasmus+ biedt om internationalisering op jouw school naar een hoger niveau te brengen. Deze sessie richt zich op het primair en voortgezet onderwijs.

6. Wereldburgerschap: een school-brede aanpak

Wereldburgerschap en intercultureel leren staan bovenaan de agenda van een Unesco school. Het Duurzame Ontwikkelingsdoel 4 (4.7) benadrukt ook het belang van deze concepten. Reden genoeg om er eens serieus naar te kijken. Als school werk je wellicht al aan leuke projecten in dit gebied, maar hoe zou je een school-breed programma kunnen opzetten? Wat kan je doen als docent, coördinator en directeur? Hoe kan je leerlingen en ouders hierbij betrekken? Mari Varsányi, mede-opzetter en coördinator internationalisering op DENISE geeft ‘Intercultural Competence’ al 4 jaren als vak, en werkt hiernaast aan de internationaliseringsleerlijn binnen de hele school (PO&VO). Tijdens deze praktische workshop werden deelnemers begeleid in het maken van een plan van aanpak voor Interculturele Competenties op hun school.

7. Bestuurdersronde

Overleg tussen de bestuurders van Unesco Scholen: (con)rectoren, directeuren, beleidsmakers. Gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen over het vormgeven van het Unesco profiel op school.

16.00 borrel