UNESCO-scholen wisselen goede voorbeelden uit

Nederlandse UNESCO-scholen kijken regelmatig bij elkaar in de keuken. Zo zien ze elkaars nieuwe ideeën en projecten en kunnen ze elkaar inspireren met hun goede voorbeelden, maar kunnen ze ook uitwisselen hoe ze moeilijkheden aanpakken. Deze collegiale visitaties zijn een goede manier om van elkaar te leren.

Collegiale visitatie op het CCNV, Harderwijk.

Eind november verwelkomde het Christelijk College Nassau Veluwe (CCNV) de visitatiecommissie, die dit keer bestond uit vertegenwoordigers van het Oostvaarderscollege (Almere), het Carolus Clusius College (Zwolle), het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) en de Nationale UNESCO Commissie.

De nieuwe rector van het CCNV ondersteunt de deelname aan het scholennetwerk van harte. In de korte tijd sinds haar aantreden maakte ze al een nieuw beleidsplan om de missie en visie van de school nadrukkelijk te koppelen aan UNESCO, en sprak zij haar steun uit aan de docenten die zich met dit onderwerp bezighouden.

Bijzonder op deze school is een speciale leerlingenwerkgroep  die initiatieven neemt voor activiteiten die met UNESCO te maken hebben. Zo organiseerde de werkgroep acties  om goede doelen te steunen, een warme truiendag en bereidde de debatten voor van MUNESCO.

Het CCNV is ook een actieve deelnemer aan het ASEF-netwerk: een samenwerking tussen scholen in Azië en Europa. Tijdens een recente conferentie op Bali won de school een prijs met een van haar projecten. De conferentie met als thema Creative Classrooms Go 4G: Teach Green, Learn Green, Act Green, Live Green had als doel om ICT, kunst en lokale cultuur te verweven in onderwijs over duurzame ontwikkeling. Deelname aan het netwerk levert de school ook partnerschappen met andere scholen op, zodat leerlingen onder meer via Skype met leeftijdsgenoten kunnen samenwerken.

De commissie concludeerde aan het einde van haar bezoek dat ze onder de indruk was van de verscheidenheid aan projecten en de expliciete steun vanuit de directie. Een leerlingenwerkgroep zou ook voor andere scholen een echte aanwinst kunnen zijn. Als aandachtspunten noemde zij dat keuzes maken in het aantal activiteiten de zichtbaarheid kan verbeteren en de werkdruk kan verminderen. Begin 2014 ontvangt het Cosmicus Montessori Lyceum in Amsterdam een visitatiecommissie.

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De Unesco-scholen hebben een eigen website: unescoscholen.nl

Meer berichten