Unesco ondersteunt onderzoek naar bodemdaling

Unesco’s internationale Geowetenschappelijke Programma (IGCP) heeft recent subsidie verleend aan een gedeeltelijk Nederlands onderzoeksproject naar oorzaken en effecten van bodemdaling.

Het project Impact, mechanism, monitoring of land subsidence in coastal cities wil kennis ontwikkelen over bodemdaling, en oplossingen vinden om bodemdaling tegen te gaan. Het project richt zich op steden in kustnabije gebieden in met name in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

 

Natuurlijke processen en menselijk handelen

Bodemdaling wordt veroorzaakt door zowel natuurlijke processen (tektonische bewegingen, gewicht van sediment en water) als menselijk handelen (onttrekken van gas, olie en grondwater, drainage van grondwater, bouw van gebouwen, aanleg van infrastructuur). Bodemdaling treft vooral kustnabije gebieden in delta’s, omdat die vaak een relatief dikke slappe ondergrond hebben. In combinatie met zeespiegelstijging maakt het deze gebieden extra vatbaar voor klimaat- en watergerelateerde bedreigingen, zoals overstromingen, het verlies van natuurlijke hulpbronnen zoals zoet water en diverse milieuproblemen, bijvoorbeeld verzilting, die uiteindelijk ook duurzame ontwikkeling in de weg staan.

Internationale samenwerking

Dr. Esther Stouthamer, universitair hoofddocent/-onderzoeker Fysische Geografie aan de Universiteit Utrecht, is een van de vijf leiders van het project dat loopt van 2018 tot 2021. Ze werkt hierin samen met onderzoeksinstellingen uit China, Egypte, Indonesië en Italië. Unesco draagt US$ 40.000 bij aan het project over een periode van vier jaar. Het bedrag is bedoeld om projectbijeenkomsten, workshops, veldbezoeken en het verspreiden van de onderzoeksresultaten mogelijk te maken. De resultaten zullen niet alleen van belang zijn voor de wetenschap maar dragen ook direct bij aan het opstellen van beleid en preventiemaatregelen om de negatieve effecten van bodemdaling in kustgebieden tegen te gaan. 

Meer informatie over het project is beschikbaar op de IGCP-website, of via e.stouthamer [at] uu.nl (dr. Stouthamer).

Geopark De Hondsrug | Foto: Bydrome

Geoparken zijn gebieden waar geologisch erfgoed en landschappen van internationale waarde op een integrale manier worden beheerd. Daarbij staan behoud, educatie en duurzame ontwikkeling centraal. De geologische geschiedenis, de cultuurhistorie, de hedendaagse cultuur en de natuur bepalen samen de identiteit van het gebied. In een geopark maken inwoners, ondernemers, lokale instellingen en scholen samen dit verhaal zichtbaar. Burgerinitiatief en lokaal draagvlak zijn cruciaal. Hoe meer men over een gebied weet, hoe zorgvuldiger en duurzamer met de omgeving kan worden omgegaan.

Uitkomsten

De eerste geoparken zijn opgericht in Europa in 2000. Het Global Geoparks Network  bestaat uit 127 geoparken in 35 landen (stand 2017).

Sinds 2001 ondersteunt Unesco het internationale netwerk van geoparken. In 2015 startte Unesco een nieuw programma het International Geoscience and Geoparks Programme (IGGP), waardoor alle geoparken zich nu ‘Unesco Global Geopark kunnen noemen.    

In Nederland is Geopark de Hondsrug sinds 2013 het eerste en enige Unesco global geopark van Nederland.

Meer berichten