UNESCO moet platform bieden in (post-) conflictsituaties

UNESCO zou een faciliterende en coördinerende rol moeten spelen in (post-)conflictsituaties op het gebied van onderwijs, cultuur en media. Hulporganisaties, beleidsmakers en militairen vragen om een platform waar ze hun kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Deze oproep is een van de belangrijkste uitkomsten van het seminar Lessons Learned: Interventies in (post-)conflictsituaties dat de Nationale UNESCO Commissie en SICA | Dutch Centre for international Cultural Activities organiseerden op 26 september.

Vlnr. Robèrt Gooren (Defensie), Anouk Fienieg (CIE), Hildebrand Bijleveld (Free Press), Kirsten van den Hul (The Change Agent), Merlijn Twaalhoven (Cultureel ondernemer), Jenne van der Velde (SLO).

Projecten op het gebied van cultuur, onderwijs en media kunnen een bijdrage leveren aan het bevorderen van vrede en maatschappijopbouw. Via een interculturele dialoog kan wij-zij-denken worden beperkt. Maar, zo erkennen de deelnemers, kleinschaligheid is een voorwaarde om deze projecten te doen slagen. Ze moeten ‘onder de radar’ kunnen worden uitgevoerd vanwege de complexiteit die de aanwezigheid van militairen met zich meebrengt. Tot op heden kennen overheden, NGO's en internationale organisaties aan deze projecten zelden een eigenstandige betekenis toe.

Om toekomstige interventies in (post-)conflictgebieden zoals Afghanistan effectiever en duurzamer te maken, moeten ervaringen beter worden geïnventariseerd en vastgelegd. Naast het standaardiseren en delen van feitelijke informatie is ook een situatiegebonden dialoog nodig tussen de verschillende organisaties. Hierdoor kunnen zij afspraken maken over de te verdelen rollen en hun korte- en langetermijnstrategieën beter afstemmen. Zo kan het “allemaal tegelijk ad hoc handelen op dezelfde plek” tegen worden gegaan. Het ‘Post-Conflict and Post-Disaster Platform’ (PCPD) van UNESCO zou volgens de deelnemers deze rol op zich kunnen nemen.

Andere aanbevelingen zijn onder meer:

  • Beleidsmakers en ontwikkelingsorganisaties moeten onderscheid maken tussen conflict- en postconflictsituaties.
  • De Nederlandse overheid zou beleid op het gebied van cultuur, onderwijs en media al in een vroeg stadium moeten opnemen bij de voorbereiding op internationale interventies.

De Nederlandse Nationale UNESCO Commissie zal de uitkomsten en aanbevelingen tijdens de Algemene Conferentie van UNESCO in november in Parijs presenteren aan de betrokken Nationale Commissies en het PCPD-Platform.