UNESCO Memory of the World Comité Nederland bedankt vrijwilligers

Op 7 december is het de Dag van de Vrijwilliger. Het Nederlandse Memory of the World Comité zet rond die dag alle vrijwilligers die betrokken zijn bij documentair erfgoed in de spotlight. In een groot aantal erfgoedinstellingen komt een poster te hangen die aandacht schenkt aan het belangrijke werk dat de vrijwilligers doen. 

Poster

Op de poster zijn negen vrijwilligers van diverse archieven  en een bedanktekst te zien. Elk van deze vrijwilligers houdt zich bezig met een andere vorm van documentair erfgoed. De één deelt zijn of haar kennis met bezoekers van erfgoedinstellingen, de ander beschrijft foto’s of typt oude documenten over om ze doorzoekbaar te maken en weer een ander controleert de staat van films of boeken in een depot. In Nederland zijn zo honderden vrijwilligers actief, die elk op eigen wijze bijdragen aan het bewaren, beschermen en blijvend toegankelijk maken van documentair erfgoed. Hoe zichtbaar of onzichtbaar hun activiteiten ook zijn, allemaal doen ze zeer belangrijk werk.

Het UNESCO Memory of the World Comité Nederland wil met deze posters laten zien dat de inspanningen die de vrijwilligers leveren, ook buiten de instelling waar ze dat doen, zeer worden gewaardeerd. Vaak doen zij werk dat anders zou blijven liggen. Prof. Dr. Nicoline van der Sijs, oprichter van de Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal, werkt bijvoorbeeld sinds 2007 met grote groepen vrijwilligers voor het digitaliseren van oude en modernere Nederlandse teksten. “Dankzij crowdsourcing is een groot aantal oude bijbels, liedbundels, psalmvertalingen, taalkundige werken en werken op het gebied van de walvisvaart en geneeskunde inmiddels voor iedereen beschikbaar gekomen, om te lezen of te onderzoeken.  Daarnaast ontsluiten vrijwilligers de 17e-eeuwse kranten, dialectwoordenboeken en vragenlijsten van het Meertens Instituut. Zonder de onbaatzuchtige bijdrage van de vrijwilligers zouden dergelijke teksten nooit beschikbaar zijn gekomen.”

Behoud documentair erfgoed stimuleren

De campagne past in de missie van het UNESCO Memory of the World-programma, dat erop is gericht het behoud en de toegankelijkheid van documentair erfgoed te stimuleren. Door de vrijwilligers te bedanken moedigt het comité hen ook aan deze werkzaamheden voort te zetten. Het documentair erfgoed is van iedereen en moet daarom bewaard, beschermd en blijvend toegankelijk zijn voor iedereen.

Van oorlog tot ongedierte: documentair erfgoed staat aan allerlei bedreigingen bloot. Van brieven tot films en van kleitabletten tot harddisks – papier vergaat, computers crashen. Documentair erfgoed is onmisbaar om het verleden, maar ook het heden te begrijpen. Het ‘Memory of the World’-programma stimuleert daarom het behoud en de toegankelijkheid van documentair erfgoed en wil dat iedereen op de wereld zich bewust is van de waarde die deze documenten hebben.

Meer berichten