UNESCO lanceert multimediale website onderwater erfgoed

Half april heeft UNESCO in Parijs een nieuwe website over onderwater erfgoed gepresenteerd. De site met veel foto- en filmmateriaal moet het grote publiek bewuster maken van het belang om cultureel erfgoed onder water te beschermen.

De website laat zien wat er voor de bescherming van erfgoed onder water nodig is. Vindplaatsen zijn te raadplegen via een database en er is een speciale sectie ingericht voor kinderen.

Vergroting van de zichtbaarheid van onderwater erfgoed is van groot belang. Doordat scheepswrakken, ondergelopen grotten en verzonken steden verborgen liggen en onzichtbaar zijn, spelen ze in de hoofden van politici en beleidsmakers een ondergeschikte rol. Veel erfgoed is nog niet ontdekt. Alleen al het aantal onondekte scheepswrakken loopt volgens sommige schattingen in de honderduizenden. Nieuwe duik- en plaatsbepalingtechnieken maken ze echter bereikbaar voor wie dat maar wil, met als gevolg dat ze beschadigd of verloren dreigen te raken door ongebreideld toerisme of schatduikerij.

De lancering van de site vond plaats tijdens een bijeenkomst van de 37 landen die deelnemen aan de 2001 unesco Conventie ter bescherming van Onderwater Erfgoed. Diplomaten, beleidsmakers, maritieme archeologen en andere erfgoeddeskundigen kwamen bij elkaar om richtlijnen goed te keuren voor de toepassing van het Verdrag in de praktijk, bijvoorbeeld hoe de samenwerking tussen landen moet verlopen als ergens onderwater erfgoed wordt gevonden.

De conventie die begin 2009 in werking trad is nog weinig geratificeerd. Veel landen hechten meer belang aan het vrije gebruik van de zee dan aan de wereldwijde bescherming van cultureel onderwater erfgoed.

Erfgoed dat onder water ligt is lange tijd moeilijk of niet toegankelijk geweest. Nieuwe technieken hebben dat veranderd. Vissers vinden bijzondere voorwerpen in hun netten en schatduikers plunderen zelfs diep gelegen scheepswrakken. UNESCO heeft in 2001 een verdrag opgesteld om bescherming van deze vorm van erfgoed beter te garanderen.

Uitkomsten

In de zomer van 2011 bracht de Commissie advies uit aan staatssecretaris Zijlstra over de vraag of Nederland tot ratificatie van deze conventie zou moeten besluiten.

Meer berichten