Unesco Courier - Nog steeds zoekend naar Utopia?

In de laatste Unesco Courier – het kwartaalblad van Unesco – staat deze keer het onderwijs centraal. En dan met name de bijdrage die onderwijs kan leveren aan een betere wereld.

Vanuit verschillende perspectieven probeert het magazine vragen te beantwoorden als 'kan onderwijs daarwerkelijk het leven van mensen veranderen'? Is vrede aan te leren? En, is het mogelijk om wereldburgerschap door middel van trainingen bij te brengen? 

Download de Unesco Courier.

‘Vrede begint in de hoofden van mensen’ staat in de missie van Unesco. Dus waar kan zij nu beter beginnen dan in het onderwijs? Unesco coördineert het VN-thema Education for all, kent een netwerk van Unesco-scholen en vraagt aandacht voor laaggeletterdheid, duurzaamheid en intercultureel leren.

Meer berichten