Unesco Commissie zoekt twee nieuwe commissieleden

De Nederlandse Unesco Commissie heeft twee vacatures: we zoeken een commissielid met een juridisch/internationaal profiel met expertise op het gebied van mensenrechten en een commissielid dat deskundig is op het Unesco-domein ‘Communicatie en Informatie’.

Unesco

Unesco is de organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. Ze stimuleert interculturele dialoog, draagt bij aan de bescherming van cultureel erfgoed en bevordert de inzet van wetenschap in (inter)nationaal beleid. Unesco zet zich in voor kwalitatief goed onderwijs voor iedereen en benadrukt het belang van een vrije en pluriforme pers. Elk land dat lid is van Unesco heeft een eigen Unesco Commissie. 

Commissie

De Nederlandse Commissie bevordert de bekendheid van Unesco, stimuleert de inbreng van het Nederlandse professionele veld in Unesco-programma’s en adviseert de Nederlandse overheid over Unesco-onderwerpen. De minister van OCW benoemt de elf leden van de Commissie. De Commissie vergadert vier keer per jaar en organiseert daarnaast diverse activiteiten in het kader van de missie. De Commissie wordt ondersteund door een klein professioneel bureau.

Leden van de Commissie

 • zijn deskundig en gezaghebbend op tenminste één van de vier domeinen van Unesco
 • hebben een breed relevant netwerk en zijn bereid dat te delen
 • hebben kennis van en/of affiniteit met de doelstellingen van Unesco
 • zijn in staat om ook buiten hun eigen domein bij te dragen aan discussie en advies
 • zijn bereid en in staat een actieve bijdrage te leveren -  persoonlijk of via het effectief inzetten van haar/zijn netwerk – aan de realisering van een of meer van de doelstellingen in het werkplan
 • hebben de mogelijkheid en zijn bereid zich (ook buiten de vergaderingen) in te zetten voor de Commissie
Voor de vacature lid Unesco Commissie met internationaal en juridisch profiel zoekt de Commissie:
 • een jurist die expertise heeft op het gebied van mensenrechten
 • een kandidaat met bij voorkeur kennis van en ervaring in internationale (VN-)organisaties
 • kennis van immaterieel erfgoed en/of diversiteit van cultuuruitingen (een opkomend thema voor de Commissie) strekt tot aanbeveling

 

Voor de vacature lid van de Unesco Commissie voor Communicatie en Informatie zoekt de Commissie:
 • een deskundige die gezaghebbend is op het Unesco-domein Communicatie en Informatie: toegang tot informatie, digitale duurzaamheid, documentair erfgoed
 • bij voorkeur heeft de kandidaat ook expertise op een van de andere domeinen van Unesco

 

Voor beide vacatures geldt dat ervaring in het bedrijfsleven of kennis van de Sustainable Development Goals tot aanbeveling strekt. We streven naar een evenwichtig samengestelde commissie. Gezien de huidige samenstelling nodigen we jongere kandidaten nadrukkelijk uit om te reageren.

Ook is er de mogelijkheid om geschikte kandidaten voor te dragen. Het selectieproces wordt uitgevoerd door de Commissie, ondersteund door het bureau. De Commissie doet vervolgens een voordracht voor benoeming bij de minister van OCW. Benoeming is voor een periode van vier jaar, met een mogelijke tweede termijn van vier jaar. 

Leden van de Commissie ontvangen een vacatievergoeding.

Meer Informatie

Nadere informatie kunt u inwinnen bij de algemeen secretaris van het bureau (070 - 4 260 263 of  mail naar info [at] unesco.nl). 

Wilt u reageren? Stuur dan uw cv, voorzien van een korte toelichting, uiterlijk 17 oktober 2017 naar de voorzitter van de Nederlandse Unesco Commissie via info [at] unesco.nl.

Gesprekken zullen medio november plaatsvinden.

De vacature is inmiddels gesloten.

Iedere lidstaat van Unesco heeft een eigen Unesco Commissie. De Nederlandse Commissie bestaat uit maximaal elf leden die elk deskundig zijn op een werkterrein van de organisatie: Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Communicatie & Informatie. 

Uitkomsten

Wereldwijd zijn er zo'n 200 Unesco Commissies. De Nederlandse Commissie bestaat uit maximaal elf leden. De nadruk van de werkzaamheden ligt bij de coördinatie van het Unesco-Scholennetwerk, erfgoed in gevaar, en duurzame toegang tot informatie. Daarnaast houdt de commissie zich structureel bezig met de Unesco-cultuurconventies, vrouwen in de wetenschap en journalistenveiligheid.

Meer berichten