Unesco Commissie zoekt stagiair ‘erfgoed in crisissituaties’

Voor de periode medio april tot en met eind augustus 2018 is de Nederlandse Unesco Commissie op zoek naar een stagiair ‘erfgoed in crisissituaties’ voor 32-36 uur per week.

Achtergrond

Sinds 2012 is de Nederlandse Unesco Commissie een actieve speler in de discussie over de bescherming van erfgoed in crisissituaties (rampen en conflicten). Naast beleidsadvies en expertbijeenkomsten organiseert de Commissie capaciteitsopbouwtrainingen voor erfgoedprofessionals van over de hele wereld.

Van 6 tot en met 24 augustus vindt in Noord-Brabant de internationale training First Aid to Cultural Heritage in Times of Crisis plaats. De training wordt gecoördineerd door het Prins Claus Fonds. De Unesco Commissie is nauw betrokken bij de voorbereiding en totstandkoming. De training is onderdeel van een groter internationaal samenwerkingsverband met ICCROM (Rome) en het Smithsonian Institution (Washington DC).

24 deelnemers en een tiental trainers uit de hele wereld komen naar Nederland om kennis en ervaring te delen op het gebied van culturele noodhulp. Naast theoretische lessen is de training hands-on en vinden er veel oefeningen en simulaties plaats.

Wat ga je doen?

Je belangrijkste taak is het meewerken aan de bovengenoemde First Aid Course, zowel inhoudelijk als organisatorisch. De training vindt plaats in de vakantieperiode en vereist van 1 tot 27 augustus je beschikbaarheid. Naast de werkzaamheden voor de training word je betrokken bij de vormgeving van de programmalijn ‘betwist erfgoed’ en draag je bij aan voorkomende werkzaamheden op het Unesco bureau in Den Haag. 

Wat neem je mee?

Je bevindt je in je Masterfase, in de richting (kunst-)geschiedenis, bestuurskunde, politicologie, sociologie, archeologie of aanverwante studie, met aantoonbare organisatorische vaardigheden. Je bent bekend met de doelstellingen van Unesco en hebt affiniteit met het onderwerp erfgoed in crisissituaties. Je werkt graag zelfstandig en gestructureerd en je beschikt over een vlotte pen, zowel in het Nederlands als in het Engels. Als je ervaring hebt met de organisatie van projecten of evenementen is dat een grote pré. Je kunt goed onder druk presteren, neemt initiatief en je hebt gevoel voor internationale en culturele verhoudingen en samenwerking.

Wat bieden wij?

  • Een stageplek van 4-5 maanden (nader in te vullen in overleg met opleiding) in een kleine en dynamische organisatie
  • Een prettige werksfeer met goede mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en veel ruimte voor eigen initiatief;
  • Toegang tot een waardevol (inter)nationaal netwerk op het gebied van internationale betrekkingen en erfgoedbescherming
  • Stagevergoeding van maximaal €400 per maand, en een reiskostenvergoeding

Reageren

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Koosje Spitz, beleidsadviseur erfgoed in crisis, te bereiken via info [at] unesco.nl of via 070 – 4 260 263. Je kunt je sollicitatiebrief en CV tot en met 3 april 2018 indienen via dit emailadres.

Over Unesco

Unesco is de organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. Ze stimuleert interculturele dialoog, draagt bij aan de bescherming van cultureel erfgoed en bevordert de inzet van wetenschap in (inter)nationaal beleid. Unesco zet zich in voor kwalitatief goed onderwijs voor iedereen en benadrukt het belang van een vrije en pluriforme pers. Elk land dat lid is van Unesco heeft een eigen Unesco Commissie. De Nederlandse Commissie bevordert de bekendheid van Unesco in ons land, stimuleert de inbreng van het Nederlandse professionele veld in Unesco-programma’s en adviseert de nationale overheid over Unesco-onderwerpen. De minister van OCW benoemt de elf leden van de Commissie. Het bureau van de Commissie is als zelfstandige afdeling ondergebracht bij Nuffic.