UNESCO Chair on Caribbean Small Island Development

The UNESCO Chair on Caribbean Small Island Development was established in 2010 at the University of the Netherlands Antilles on Curaçao.

The specific objectives of the Chair are:

  • Establish a regional virtual institute to study SIDS, aimed at the promotion of collaborative networks with individuals and institutions from other SIDS.
  • Support the production and dissemination of policy-oriented knowledge in the area of social and sustainable development of SIDS;
  • Contribute to human capital formation through different modalities and levels of formal education:
    • Bachelor courses on SIDS;
    • Master’s degree candidates supported;
    • and support to PhD research.
  • Advance public awareness on the themes of the Chair, including the organization of an International conference on the globalization of SIDS and sustainable development international publications.

More information can be found on the website of UNESCO.org.

Het UNESCO Chairs en UNITWIN Programma bevordert internationale wetenschappelijke samenwerking op belangrijke UNESCO’s thema’s als onderwijs, cultuur, en duurzame ontwikkeling. Het programma is opgericht in 1992 en faciliteert onder meer Noord-Zuid samenwerking om de ‘knowledge gap’ tussen het mondiale Noorden en Zuiden te dichten.

Uitkomsten

Het ‘UNESCO Chair’-programma bestaat sinds 1992. Er zijn 667 UNESCO leerstoelen en 45 UNITWIN netwerken in 115 verschillende landen (stand 2017).

Nederland kent 6 UNESCO-leerstoelen, die de thema’s onderwijs, ICT, duurzaamheid, mensenrechten, armoede en ‘governance’ raken en verbinden.

In een serie gastcolleges presenteren de Nederlandse UNESCO leerstoelhouders hun werkterrein en onderzoek. Deze online UNESCO Masterclasses zijn beschikbaar via youtube.

Meer berichten