Uitvoerende Raad: vooruitblik in moeilijke tijden

Van 8 t/m 19 oktober vond in Parijs de Uitvoerende Raad van UNESCO plaats. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde Directeur-Generaal Irina Bokova de nieuwe meerjarenplannen van de organisatie.

De Uitvoerende Raad van UNESCO, oktober 2012.

Zij benadrukte in haar toelichting op de plannen dat UNESCO prioriteiten moet stellen, maar zonder de meest relevante mondiale ontwikkelingen uit het oog te verliezen (binnen het mandaat van UNESCO).

Bijzonder was het bezoek van de Secretaris-Generaal van de VN, Ban Ki-moon. Zijn komst was duidelijk bedoeld om de organisatie in de huidige moeilijke situatie te steunen. Volgens Ban Ki-moon staan vrede en duurzaamheid centraal bij het oplossen van de grote wereldproblemen. Daarbij is een duidelijke rol weggelegd voor UNESCO. Extremisme en onverdraagzaamheid zijn niet de juiste weg voor de wereld; culturele dialoog en respect voor elkaars cultuur wel.

Een verslag van de Uitvoerende Raad is hier te vinden.

De Uitvoerende Raad is het ‘dagelijks bestuur’ van UNESCO, dat toezicht houdt op de uitvoering van het programma van de organisatie. De Raad bestaat uit 58 lidstaten die voor vier jaar worden gekozen. De Raad komt tweemaal per jaar bijeen.

UNESCO, de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization is opgericht in 1945. UNESCO gebruikt de werkterreinen onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie om de doelstellingen van de Verenigde Naties te realiseren, namelijk: ontwikkeling van universele waarden en verbetering van de leefomstandigheden van alle mensen ter wereld.

Uitkomsten

Op dit moment zijn 195 landen lid van UNESCO. Daarnaast hebben 9 landen een geassocieerd lidmaatschap.

Meer berichten