Uitvoerende Raad Unesco nomineert nieuwe Directeur-Generaal

Van 4 - 18 oktober vindt in Parijs de 202de sessie van Unesco's Uitvoerende Raad (UR) plaats. De raad, die bestaat uit 58 lidstaten, vormt het dagelijks bestuur van de organisatie. Het is (voorlopig) de laatste keer dat Nederland participeert in de UR. Ons land trad in november 2013 toe voor een periode van vier jaar. Deze termijn zit er nu op.

Directeur-Generaal

Een van de hoogtepunten van de vergadering zal bestaan uit de nominatie van een nieuwe Directeur-Generaal van Unesco. De huidige DG, Irina Bokova, is acht jaar lang de hoogste baas geweest. Er zijn op dit moment acht kandidaten, waarvan de raad er één zal nomineren. Dat gebeurt in een geheime stemming. De verwachting is dat uiterlijk vrijdag 13 oktober de genomineerde bekend wordt gemaakt. In november moet de Algemene Conferentie (AC) de nominatie bekrachtigen, waarna de nieuw benoemde DG direct zal starten in deze functie. 

Programma

De Uitvoerende Raad, zal ook de voorbereidingen van Unesco's werkprogramma en budget voor de periode 2018-2021 afronden en deze indienen bij de AC ter goedkeuring.

UNESCO, de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization is opgericht in 1945. UNESCO gebruikt de werkterreinen onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie om de doelstellingen van de Verenigde Naties te realiseren, namelijk: ontwikkeling van universele waarden en verbetering van de leefomstandigheden van alle mensen ter wereld.

Uitkomsten

Op dit moment zijn 195 landen lid van UNESCO. Daarnaast hebben 9 landen een geassocieerd lidmaatschap.

Meer berichten