Training ‘Eerste hulp aan cultureel erfgoed’ voortgezet in Washington

Van 2 t/m 29 juni heeft in Washington DC (VS) de 2016-editie van de internationale training ‘First Aid to Cultural Heritage in Times of Crisis’ plaatsgevonden. Vorig jaar was de Nederlandse UNESCO Commissie de gastheer van de vierweekse training voor de bescherming van erfgoed voor, tijdens en na een (natuur)ramp of conflict. Het Smithsonian Institution organiseerde de opleiding, samen met initiatiefnemer ICCROM. Ook dit jaar trad het Prins Claus Fonds als sponsor op. 

Net als in 2015 namen ongeveer twintig erfgoedprofessionals en medewerkers van humanitaire organisaties deel, met als doel vaardigheden en kennis op te doen om erfgoed te kunnen ‘redden’ onder zeer complexe omstandigheden. De training geeft specifieke aandacht aan verschillende vormen van cultureel erfgoed, zoals monumenten, archieven en kunstvoorwerpen.

2016-editie van de ‘First Aid Course’ in Washington (Foto: Deborah Stolk)

Nederlandse betrokkenheid

De Nederlandse UNESCO Commissie was in een bescheiden rol opnieuw partner in de training. Samen met de Nederlandse ambassade hoste de commissie de deelnemersconferentie, waar de cursisten hun eigen ervaringen met culturele noodhulp toelichtten. Aan de hand van concrete voorbeelden illustreerden zij de vaak ingewikkelde omstandigheden waarin waardevol erfgoed in crisissituaties beschermd en geëvacueerd moest worden. De dag werd afgesloten met een discussie. 

De bescherming van erfgoed in crisissituaties staat hoog op de Nederlandse agenda en staat ook specifiek genoemd in het internationaal cultuurbeleid. Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap noemde meerdere keren het belang van de training in brieven aan de Tweede Kamer. Het bezoek op 21 juni van Hans van der Vlist, secretaris-generaal van het ministerie van OCW, onderstreepte de Nederlandse betrokkenheid. Specialisten van de Gemeente Amsterdam gaven die dag lessen in crisiscommunicatie. Robert Wichink, woordvoerder bij de gemeente, daagde samen met adviseur crisiscommunicatie Tom Compaijen de deelnemers uit om ‘lastige’ pers te woord te staan, voor het oog van de camera.

Eindsimulatie

Deze vaardigheden konden de cursisten direct in de praktijk brengen tijdens de eindsimulatie die plaatsvond op 28 juni. Net als vorig jaar was de eindoefening groots opgezet. Met inzet van het Amerikaanse leger en de hulpdiensten brachten de deelnemers in een gesimuleerde conflictsituatie hun vaardigheden in de praktijk.  

Kennisverspreiding

De deelnemers worden aangemoedigd hun kennis verder te verspreiden. Alleen al uit de 2015-editie kwamen zeven trainingen voort, onder meer in Mali, Servië en Zimbabwe. Het Prins Claus Fonds stelde vanuit het Cultural Emergency Programma gelden beschikbaar om deze lokale ‘first-aid’-trainingen en workshops te ondersteunen.  

Momenteel onderzoeken de organiserende partijen de mogelijkheden om de First Aid Course in de toekomst voort te zetten.