Tijdschema Nederlandse Werelderfgoednominaties bekend

Om een erfgoed te nomineren voor de UNESCO Werelderfgoedlijst dient een land te beschikken over een Voorlopige lijst. In 2011 stelde Nederland deze voor het laatst vast. De lijst is door de regering nu voorzien van een tijdschema waarop de nominaties zullen worden voorgedragen bij UNESCO. Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken baseren zich hierbij op het rapport Bitter en Zoet van de Expertgroep beoordeling werelderfgoednominaties.

In dat advies stelt de expertgroep voor om in de periode 2015–2020 te werken aan de nominatie van vier erfgoederen. De momenten van nominatie zijn: 

2017 - De Koloniën van Weldadigheid (Veenhuizen, Frederiksoord en Ommerschans), samen met de Vlaamse koloniën Wortel en Merksplas.

2018 - De Nieuwe Hollandse Waterlinie, als uitbreiding van Werelderfgoed Stelling van Amsterdam.

2019 - De Plantages van West-Curaçao.

2020 - De Romeinse Limes, samen met Duitsland en als uitbreiding van het werelderfgoed Frontiers of the Roman Empire.

Koloniewoning van de Maatschappij van Weldadigheid.

Uitzonderlijke Universele Waarde

Het belangrijkste criterium voor plaatsing op de Werelderfgoedlijst is de uitzonderlijke universele waarde van het potentiële werelderfgoed. Volgens de expertgroep kan deze van de vier erfgoederen overtuigend worden aangetoond. Ook is er voldoende draagkracht en draagvlak voor duurzame instandhouding. De expertgroep bepaalde het jaar van nominatie op basis van de hoeveelheid werk die nog nodig is om tot een voldragen en kansrijke nominatie te komen. 

Voor het Sanatorium Zonnestraal, het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium en het Bonaire National Marine Park noemt de expertgroep nog geen jaar van voordracht. De expertgroep is van mening dat er voldoende argumenten zijn om de uitzonderlijke universele waarde van deze erfgoederen uiteindelijk aan te kunnen tonen. Zij meent echter dat meer tijd nodig is om deze overtuigend te kunnen onderbouwen. De expertgroep adviseert om in 2017 de onderbouwing opnieuw te beoordelen en bij een positieve beoordeling een jaar van nominatie vast te stellen.