Tentoonstelling ‘Culture under Attack’ nu ook in Algerije te zien

In het Bardo Museum in Algiers, het nationale museum voor oudheden van Algerije, is sinds 22 april de fototentoonstelling Culture under Attack te zien. De expositie is een initiatief van de Nederlandse Unesco Commissie en was eerder al op diverse plaatsen in Nederland en België te zien. 

Ambassade

In nauwe samenwerking met de Nederlandse Ambassade in Algerije reist de tentoontstelling langs drie locaties in Algerije. De begeleidende teksten zijn speciaal voor de gelegenheid in het Arabisch vertaald. De twintig foto’s, waaronder beelden van internationaal geprezen fotografen als Majid Saeedi en Stanley Greene, laten de vernietiging zien van cultureel erfgoed, maar ook reddingsacties, reconstructies en wederopbouw. De tentoonstelling onderstreept de noodzaak van beschermingsmaatregelen. 

Inzet

Bescherming van cultureel erfgoed gaat niet vanzelf, maar rust op de inzet van mensen en organisaties die er, met veel moed, alles aan doen om cultuurschatten te behouden. De tentoonstelling maakt dit moeilijke werk in landen als Afghanistan, Egypte en Mali nu voor een nog groter internationaal publiek zichtbaar.

Haags Verdrag

De Unesco Commissie ontwikkelde de tentoonstelling naar aanleiding van het zestigjarig bestaan van het Haags Verdrag. Dit Unesco-verdrag voor de bescherming van cultuurgoederen in tijden van gewapend conflict werd in 1954 in het Vredespaleis ondertekend.