Tentoonstelling in Allard Pierson Museum over onderwater erfgoed

Van 9 oktober t/m 17 april presenteert het Allard Pierson Museum de tentoonstelling Sicilië en de zee. Duik in het verleden. Spectaculaire vondsten uit zes verschillende scheepswrakken die rondom Sicilië zijn gevonden vertellen het verhaal van dit eiland, dat als knooppunt van handel, cultuur en beschaving fungeerde. Door de ogen van personages zoals Odysseus, Justinianus I én onze eigen Michiel de Ruyter ontdekt de bezoeker de wrakken en de bijzondere objecten die eeuwenlang op de zeebodem verborgen lagen.

Onderwater erfgoed.

Onderwaterarcheologie

Onderwaterarcheologie neemt een prominente plaats in binnen de tentoonstelling. De unieke objecten en de mystieke sfeer van de zalen nemen de bezoeker mee naar de bodem van de zeeën rond Sicilië. De impact van de vindplaats van deze bijzondere objecten wordt zo haast voelbaar. 

Vluchtelingen

Vanwege de actuele situatie is in de gang van het museum een indringende fotoexpositie te zien over bootvluchtelingen, gemaakt door de Italiaanse fotografe Sara Prestianni. Al jaren legt ze de vluchtelingenstroom rond Sicilië op een zeer rake manier vast.  

Onderwater erfgoed. Bescherm het!

Erfgoed dat onder water ligt is lange tijd moeilijk of niet toegankelijk geweest, maar nieuwe technieken hebben dit veranderd. Ondeskundige omgang met het erfgoed en de verduistering van gevonden voorwerpen richten echter veel schade aan. In 2001 heeft UNESCO een verdrag opgesteld om de bescherming van onderwater erfgoed beter te garanderen. Er zijn echter nog maar weinig landen partijstaat bij het verdrag. 

Om de bekendheid met dit bijzondere erfgoed te vergroten voert UNESCO de campagne ‘Keep it Safe’. In de tentoonstelling Sicilië en de zee wordt aan de hand van foto’s aandacht besteed aan deze actie.

Erfgoed dat onder water ligt is lange tijd moeilijk of niet toegankelijk geweest. Nieuwe technieken hebben dat veranderd. Vissers vinden bijzondere voorwerpen in hun netten en schatduikers plunderen zelfs diep gelegen scheepswrakken. UNESCO heeft in 2001 een verdrag opgesteld om bescherming van deze vorm van erfgoed beter te garanderen.

Uitkomsten

In de zomer van 2011 bracht de Commissie advies uit aan staatssecretaris Zijlstra over de vraag of Nederland tot ratificatie van deze conventie zou moeten besluiten.

Meer berichten