Teach the Future: het vak ‘toekomst’ bereidt voor op duurzame wereld

Jongeren gaan naar school om voorbereid te worden op de toekomst. We leren ze over het verleden en heden door middel van geschiedenis en maatschappijleer, maar over de ‘toekomst’ leren we ze niets. Waarom eigenlijk niet? De toekomst is lastig want die bestaat nog niet. Wat de toekomst brengt kunnen we dus niet leren. Maar we kunnen jongeren wél vaardigheden aanleren die helpen met het voorbereiden op die toekomst. Hoe beter je voorbereid bent, hoe meer je richting kunt geven aan je eigen toekomst en die van de wereld.

Door jongeren te leren nadenken over de lange termijn helpen we ze met het ontwikkelen van een breder, dieper en langer perspectief. Daardoor wordt het makkelijker om met onzekerheden en ambiguïteit om te gaan. Zij gaan zich realiseren dat ze verandering kunnen beïnvloeden en dat ze hun eigen toekomst kunnen creëren. Daarmee zijn jongeren beter instaat keuzes te maken. Ze leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen acties en hun eigen leven en kunnen positieve invloed uitoefenen op de wereld.

Waarom is dit nu belangrijker dan ooit? Van nature houden mensen ervan om grip op hun situatie te hebben. Dat is nu lastiger dan dat het vroeger was. Alles verandert veel sneller, we kunnen het niet meer bijbenen. Dat creëert angst omdat we niet weten hoe we met deze verandering om moeten gaan. Leren dat verandering bestaat en weten dat de toekomst er anders uit gaat zien helpt jongeren er in mee groeien.

Het internationale project Teach the Future, zet het onderwerp ‘toekomst’ op de kaart en wil samen met onderwijsinstellingen deze toekomstvaardigheden integreren in het bestaande primaire en secundaire onderwijs.

Heb je interesse? Teach de Future denkt graag mee over hoe het lesgeven in ‘toekomst’ op jouw school concreet vorm zou kunnen krijgen. Bijvoorbeeld met een introductie college reeks, tijdens een projectweek of binnen een bestaand vak.

Wil je meer weten? Neem dan gerust contact op met Erica Bol, ericabol [at] gmail.com.

De jeugd heeft de toekomst. De jeugd maakt ook de toekomst. Laten we ze daarom goed voorbereiden op de toekomst.

 

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De Unesco-scholen hebben een eigen website: unescoscholen.nl

Meer berichten