Subsidie op erfgoedparticipatie

Sinds kort is in Nederland de deelregeling Versterking Actieve Cultuurparticipatie van kracht. Met deze subsidieregeling wil het Fonds voor Cultuurparticipatie bijdragen aan een aantrekkelijk en duurzaam aanbod voor actieve cultuurparticipatie in Nederland. Het Erfgoedparticipatieprogramma – onderdeel van de regeling – draagt bij aan het versterken van vrijwilligerswerk in de erfgoedsector en aan het levend houden van immaterieel erfgoed. Sinds de ratificatie van de UNESCO conventie immaterieel erfgoed heeft Nederland de verplichting om de bescherming van ons immaterieel erfgoed te waarborgen.

In 2013 staan bij het Fonds traditionele ambachten centraal, een belangrijk onderdeel van immaterieel erfgoed. Het Fonds wil bedreigde ambachten een nieuwe toekomst geven, zodat de kennis en vaardigheden niet verloren gaan en overgedragen worden aan een nieuwe generatie. 

Het vervaardigen van een stoel met behulp van ambachtelijke technieken.

 

Het Fonds ondersteunt twee soorten projecten

  • Voorbeeldprojecten: Met deze regeling worden projecten ondersteund die een voorbeeldwerking hebben voor het levend houden en het verwerven van nieuwe beoefenaars van het ambacht als immaterieel erfgoed. Daarbij gaat het om projecten die door de inhoud, opzet en/of uitvoering dermate aansprekend zijn dat ze op landelijke schaal inspireren.
  • Beeldbepalende projecten: Een aanvraag kan worden ingediend voor projecten op het gebied van het levend houden van het ambacht als immaterieel erfgoed. Een project geldt als beeldbepalend wanneer er grote publieke belangstelling verwacht wordt, het zich in nationaal opzicht onderscheidt vanwege zijn unieke karakter of anderszins op bijzondere wijze bijdraagt aan de zichtbaarheid van actieve participatie in de vrije tijd.

Vrijwilligers in de erfgoedsector

Veel Nederlanders houden zich in hun vrije tijd bezig met materieel en immaterieel erfgoed. De erfgoedsector heeft veel te danken aan deze mensen die belangeloos hun tijd inzetten om het (im)materieel erfgoed te behouden, te beheren en te presenteren. Het Fonds ondersteunt projecten die bijdragen aan het versterken van de organisatie en/of projecten die bijdragen aan het levend houden van immaterieel erfgoed. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om projecten om nieuwe vrijwilligers te verwerven, professionalisering van de organisatie, het opzetten van samenwerkingsverbanden of het verbeteren van het levend houden van immaterieel erfgoed.

Tentoonstelling en Symposium

Museum Boijmans Van Beuningen staat dit voorjaar in het teken van ambachten met de tentoonstelling ‘Hand Made: lang leve het ambacht’. Op 22 maart organiseert het museum een symposium over de Hand Made Economy. Voor en na het symposium is er door middel van speeddate-sessies aandacht voor de subsidieregeling voor erfgoedparticipatie.

Immaterieel erfgoed is ‘levend erfgoed’. Het omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen (en soms zelfs individuen) erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Een bijzonder kenmerk is dat het wordt overgedragen van generatie op generatie en belangrijk is voor een gemeenschappelijke identiteit.

Nederland heeft in 2012 het Immaterieel Erfgoedverdrag van UNESCO geratificeerd. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) stelt een inventaris op van immaterieel erfgoed in het Koninkrijk der Nederlanden. De Nederlandse Unesco Commissie adviseert over het verdrag in internationale context, en over de implementatie van het verdrag in Nederland.

Uitkomsten

Nederland heeft één immaterieel erfgoed op de Internationale Representatieve Lijst van Unesco staan, het ambacht van de molenaar, ingeschreven in 2017.

De Nederlandse Inventaris Immaterieel Erfgoed vindt u op de website www.immaterieelerfgoed.nl.

Meer berichten