Studentensimulatie UNESCO over tekort aan leraren

Van 21 tot en met 27 juli 2014 organiseert The European International Model United Nations (TEIMUN) in samenwerking met de Nationale UNESCO Commissie een studentensimulatie van UNESCO.

TEIMUN, de oudste Europese Model United Nations op studentenniveau, organiseert sinds 1987 elk jaar een conferentie waaraan zo'n 200 studenten uit 50 landen deelnemen. Dit jaar simuleren de studenten de volgende internationale raden of instellingen: de Veiligheidsraad, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, het Internationaal Gerechtshof, de Mensenrechtenraad, de Algemene Vergadering, de Economische en Sociale Raad en UNESCO.

De UNESCO-council tijdens TEIMUN 2014.

Lerarentekort

De afgelopen dagen debatteerden de studenten van de UNESCO-council onder meer over het wereldwijde tekort aan leraren. Een onderwerp dat ook binnen UNESCO veel aandacht krijgt. Het tekort aan leraren, in combinatie met de groeiende vraag naar onderwijs, zorgt er veelal voor dat het onderwijs onder de maat is. Onderzoek wijst uit dat in sommige ontwikkelingslanden er slechts één docent is voor 40 à 50 kinderen. Ook het niveau van de docenten is vaak onvoldoende. De studenten in de UNESCO-council zochten gezamenlijk naar oplossingen voor het wereldwijde tekort aan leraren, maar ook naar manieren om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten.

Uitdagingen

Landen hebben wereldwijd afgesproken om te zorgen dat in 2015 alle kinderen naar de basisschool gaan (Milleniumdoel 2). Deze doelstelling zal echter niet worden gehaald. Daarom wordt er wereldwijd nagedacht over de agenda van na 2015. Om de studenten bewust te maken van de uitdagingen en ontwikkelingen die zich hierbij voordoen in de internationale arena, gaf voormalig voorzitter van de Nationale UNESCO Commissie, Greetje van den Bergh, een inleidende presentatie.

Resolutie

De discussies in de UNESCO-council en de onderhandelingen die de studenten onderling voerden, resulteerde in een uitgebreide resolutie. In deze resolutie dragen de vertegenwoordigers van de verschillende gesimuleerde landen oplossingen aan om het wereldwijde tekort aan docenten aan te pakken. Zo stellen de studenten voor om een ‘Teach for All Nations’ programma onder de verantwoordelijkheid van de International Task Force on Teachers for Education for All op te richten.

In september 2015 spraken de lidstaten van de VN af om samen te werken in het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG's). Doel vier daarvan luidt "to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all"
UNESCO is de uitvoerder van dit onderwerp, publiceerde het Framework for Action, en publiceert de resultaten in het jaarlijkse Global Education Monitoring Report. 

De Nationale UNESCO Commissie organiseert de jaarlijkse Nederlandse lancering van het Global Education Monitoring Report en volgt de ontwikkelingen rond SDG4 op de voet.  

Meer berichten