Start inschrijving voor Nederlandse ‘For Women in Science’-beurzen

Vandaag, op internationale vrouwendag, opent de vijfde ronde van het Nederlandse beurzenprogramma For Women in Science. Vrouwelijke wetenschappers kunnen tot 10 mei 2016 een beurs aanvragen om hun carrière een extra impuls te geven.

De Nationale UNESCO Commissie en L’Oréal Nederland organiseren het beurzenprogramma in samenwerking met het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH).

Twee beurzen voor life sciences

Er zijn jaarlijks twee Nederlandse beurzen van maximaal 25.000 euro beschikbaar voor vrouwelijke wetenschappers, die actief zijn in de life sciences in brede zin. Beurzen kunnen worden toegewezen in de periode van drie tot tien jaar na de promotie (vergelijkbaar met niveau Veni/Vidi).

De beurs in de praktijk

Beurzen zijn bestemd voor een onderzoeksverblijf op het NIAS van een aaneengesloten periode van 3 of 5 maanden. Vrijgegesteld van reguliere werkzaamheden zoals onderwijs, kunnen onderzoekers zich hier volledig richten op het schrijven van wetenschappelijke publicaties of subsidieaanvragen. Ter ondersteuning wordt een inspirerende werkplek geboden in een interdisciplinaire en internationale omgeving. Indien nodig kan ook voor accommodatie worden gezorgd.

Programma

Het prestigieuze internationale programma For Women in Science is een samenwerking tussen UNESCO en L’Oréal onder het motto ‘The world needs science, science needs women’. Het programma kent beurzen toe en geeft prijzen uit aan uitzonderlijke vrouwelijke wetenschappers op het gebied van life sciences. Sinds 1998 hebben meer dan 2250 vrouwen, afkomstig uit 110 landen, een beurs of onderscheiding gekregen. Twee van hen, Elizabeth Blackburn en Ada Yonath, hebben inmiddels een Nobelprijs gewonnen.

Toename vrouwelijke hoogleraren

Van alle hoogleraren in Nederland is slechts 17,1% vrouw (stand 2015), terwijl het Europese streefcijfer 25% bedraagt. Nederland bungelt hiermee onderaan in Europa. Het ‘For Women in Science’-programma beoogt vrouwen vooruit te helpen in hun wetenschappelijke loopbaan en daarmee bij te dragen aan een toename van het aantal Nederlandse vrouwelijke hoogleraren.

Meer informatie over de aanvraag

Op de website www.forwomeninscience.nl is meer informatie over het programma van dit jaar te vinden. U kunt het aanvraagformulier en het reglement downloaden. De aanvraag moeten worden ingediend bij de Nationale UNESCO Commissie. De sluitingsdatum is 10 mei 2016; de officiële prijsuitreiking zal plaatsvinden in het najaar.

Professor Rajaâ Cherkaoui El Moursli uit Marokko | Foto: UNESCO/Brigitte Lacombe)

Vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd in de wetenschap. Wereldwijd is slechts 30% van de wetenschappelijk onderzoekers vrouw. Unesco streeft naar gelijke kansen voor vrouwen en mannen wat betreft toegang tot en deelname aan de wetenschap. Om die reden is in 1998 een wereldwijde samenwerking tot stand gekomen tussen cosmeticaconcern L’Oréal en Unesco. Onder het motto The world needs science and science needs women kent het programma prijzen toe aan excellente vrouwelijke wetenschappers en verleent het beurzen aan jonge vrouwelijke onderzoekers. 

Uitkomsten

Sinds 1998 hebben meer dan 3000 vrouwelijke wetenschappers uit 117 landen een award of beurs gekregen. Drie winnaars hebben inmiddels een Nobelprijs gewonnen. Elk jaar worden wereldwijd aan 275 getalenteerde jonge vrouwelijke onderzoekers beurzen toegekend om veelbelovend onderzoek te kunnen voortzetten. In Nederland hebben sinds 2007 16 vrouwen een beurs ontvangen.

Meer berichten