Stageplaats Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij Unesco

Voor de periode 1 augustus 2017 t/m 30 november 2017 is de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging (PV) bij Unesco op zoek naar een stagiair die de PV kan versterken, onder meer tijdens de Uitvoerende Raad en tijdens de twee-jaarlijkse Algemene Conferentie (die plaatsvindt in november).

Deze stage is een unieke gelegenheid voor studenten om ervaring op te doen in een multilaterale context in het buitenland. Een belangrijke taak van de stagiair is het bijwonen van vergaderingen bij Unesco over een groot aantal verschillende onderwerpen en het verslagleggen daarover in de Nederlandse taal.

De stagiair die de PV zoekt, volgt een universitaire studie, bij voorkeur in een van de volgende richtingen: internationale betrekkingen, geschiedenis, (internationaal) recht, journalistiek, communicatie- of cultuurwetenschappen. Buitenlandervaring strekt tot aanbeveling.

Voorwaarden zijn:

  • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
  • Ten minste passieve kennis van de Franse taal
  • Vlotte pen
  • Bedreven met sociale media
  • Ingeschreven bij een universiteit ten tijde van de stage
  • Drager van (in ieder geval) de Nederlandse nationaliteit

De PV is op zoek naar een enthousiaste stagiair met een open blik en een breed vizier!

Geïnteresseerden kunnen t/m 5 mei 2017 via e-mail een motivatiebrief met cv richten aan de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij Unesco, t.a.v. Stein van Oosteren (stein-van.oosteren [at] minbuza.nl).

Voor degenen die uitgekozen worden voor een gesprek: gesprekken zullen plaatsvinden in Amsterdam op 8 of 9 mei 2017.

Update: deze vacature is gesloten

Iedere lidstaat van Unesco heeft een eigen Unesco Commissie. De Nederlandse Commissie bestaat uit maximaal elf leden die elk deskundig zijn op een werkterrein van de organisatie: Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Communicatie & Informatie. 

Uitkomsten

Wereldwijd zijn er zo'n 200 Unesco Commissies. De Nederlandse Commissie bestaat uit maximaal elf leden. De nadruk van de werkzaamheden ligt bij de coördinatie van het Unesco-Scholennetwerk, erfgoed in gevaar, en duurzame toegang tot informatie. Daarnaast houdt de commissie zich structureel bezig met de Unesco-cultuurconventies, vrouwen in de wetenschap en journalistenveiligheid.

Meer berichten